GIMNAZIUL "FRIEDRICH SCHILLER"

 

Adresa: Tîrgu-Mureș, str. Aleea Carpați, Nr. 23
Telefon/Fax: 0365882803 
Email: [email protected]
Web site: https://scoalaschiller.ro/

Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Tg. Mureș, este unitate cu personalitate juridică, singura din municipiu care funcționează cu trei secții de predare în limbile materne română, maghiară și germană.

Baza materială a unității școlare este modernă constând în:

 • clase luminoase, igienizate anual, cu mobilier comandat de MEN (pentru clasele pregătitoare) și mobilier donat de partenerii noștri din Germania pentru restul claselor;
 • curte interioară pentru învățământul preprimar;
 • bibliotecă cu 13000 volume;
 • 2 laboratoare informatică;
 • cabinete la diferite specialități;
 • sală de sport, teren de sport;
 • cabinet psihopedagogic;
 • cabinet medical.

 

Plan de școlarizare:

 

I. În anul școlar 2012 – 2013 Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” funcționează cu 3 cicluri de învățământ: preprimar, primar, gimnazial zi și frecvență redusă

 • învățământ preprimar: o grădiniță cu program prelungit cu predare în limba maternă germană – 2 grupe: una mijlocie și una mare.

 • învățământ primar: 15 clase: clase pregătitoare – clasele a IV-a (câte o clasă la fiecare secție de predare);

învățământ gimnazial:

 • 12 clase la învățământ de zi (câte o clasă la fiecare secție de predare)
 • 8 clase la învățământ cu frecvență redusă (4 clase secția română, 4 clase secția maghiară).

Învățământul de zi funcționează într-un singur schimb de la 8 – 15, iar învățământul cu frecvență redusă 2 săptămâni pe lună de la 15 – 20.

 

Numărul de elevi existenți în anul școlar 2012 – 2013 este de 789:

 • preprimar: 43

 • primar: 292

 • gimnazial: - zi: 213

- frecvență redusă: 241

 

La solicitarea părinților unele clase au organizat anul acesta și vor organiza în anul școlar următor programul „Școală după școală”.

II. Pentru anul școlar 2013 – 2014 este aprobat planul de școlarizare cuprinzând:

 • 3 clase pregătitoare – câte una pentru fiecare secție;

 • 3 clase I – câte una pentru fiecare secție;


  Cadrele didactice care vor preda la aceste clase sunt titulare cu studii universitare.

 

2. Circumscripția școlară

 

Străzile arondate unității de învățământ sunt:

 • Cartierul Aleea Carpați
 • Sinaia – Gara Mică
 • Călărași
 • Margaretelor
 • Rozelor
 • Abrudului
 • Livezii
 • Lăcrămioarei
 • Brăilei
 • Arieșului
 • Păcii
 • Nufărului

 

3. Metodologia și calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2013–2014

 

http://www.edu.ro/index.php/articles/c1003/

 

Conținut actualizat în 19.03.2013