LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „SZÁSZ ADALBERT”

 

Liceul cu Program Sportiv „SZÁSZ ADALBERT” Tîrgu-Mures este o unitate școlară independentă care se înscrie în cadrul învățământului preuniversitar, filieră vocațională, profil integrat-sportiv.

Instituția noastră își asumă ca rol fundamental formarea și promovarea tinerilor sportivi capabili de performanță la disciplinele gimnastică artistică (băieți), gimnastică ritmică (fete), fotbal (băieți, fete), atletism (băieți,fete), baschet (băieți, fete) și handbal (băieți, fete).

Prin activitatea modernă pe care o promovează, prin dimensiunea europeană a actului pedagogic, instituția noastră asigură pregătirea temeinică a elevilor atât la obiectele de cultură generală, cât și în domeniul sportului de performanță, oferind tinerilor absolvenți posibilitatea de a urma cursurile oricărei instituții de învățământ superior, în domeniul sportiv sau în alte domenii de activitate, și de a-și continua activitatea sportivă la cluburi de tradiție din țară și din străinătate.

Instruiți și educați de un corp profesoral competent, ce încurajează formarea unor valori precum competiția onestă, inițiativa, creativitatea, gândirea critică, implicarea, elevii noștri obțin anual rezultate școlare și sportive deosebite, reprezentând numele școlii la numeroase competiții locale, naționale și internaționale.

Procesul instructiv-educativ este structurat pe nivele de studiu:
ciclul primar (clasele I-IV)
ciclul gimnazial (clasele V-VIII)
ciclul inferior al liceului (clasele IX-X)
ciclul superior al liceului (clasele XI-XII)

Întreaga activitate a școlii se desfășoară într-un singur schimb, fiecare clasă de elevi dispunând de propria-i sală de clasă, având acces la toate laboratoarele, cabinetele și sălile de sport din incinta școlii.

Selecția elevilor se realizează pe baza testelor destinate măsurării abilităților sportive, dar pot fi școlarizați și sportivi legitimați la alte ramuri sportive, în limita locurilor aprobate și cu promovarea probelor de aptitudini sportive, conform regulamentului.

Baza materială

 • 30 săli de clasă,
 • laboratoare de chimie, fizică, informatică,
 • bibliotecă,
 • cabinet medical și psihologic,
 • sală de sport polivalentă,
 • sală de atletism,
 • sală de gimnastică,
 • teren de sport bituminizat,
 • aparatură audio-video,
 • internat,
 • cantină,
 • acces la diverse baze sportive.

Ramuri sportive

 • gimnastică artistică (băieți),
 • gimnastică ritmică (fete),
 • fotbal (băieți, fete),
 • atletism (băieți,fete),
 • baschet (băieți, fete),
 • handbal (băieți, fete).

Material trimis de către instituție.