Colectivul grădiniței

Procesul instructiv-educativ este condus cu mult simț de răspundere și ingeniozitate de trei educatoare, toate calificate, titulare, având gradul didactic I, cu experiență vastă în munca cu preșcolarii, deschise spre noutățile din domeniul învățământului, mereu interesate de perfecționare.

Colectivul grădiniței este compus din:

  • Bondoroi Ella, grad didactic I, director
  • Comșa Maria-Diana, grad didactic I
  • Kozma Paraschiva, grad didactic I