Corpul profesoral

Corpul profesoral este format din două educatoare:

  • Buțiu Felicia, grad didactic I
  • Korpádi Elisbeta, grad didactic I