Specializarea Artele Spectacolului - Coreografie


ETAPA 1:  
1. Testarea aptitudinilor muzicale (ritm, auz muzical);   
2. Evaluarea cunoștințelor din domeniul coregrafiei prin analiza unui fragment dintr-un spectacol coregrafic înregistrat.

ETAPA a 2-a:  
1. Improvizație coregrafică pe un fragment muzical (3-5 minute) din lucrări muzicale aparținând repertoriului universal-practic;  
2. Interpretarea a 3-5 dansuri din repertoriul propriu.

Candidații vor prezenta la înscriere un repertoriu personal compus din minim 5 coregrafii de dans (popular / modern / contemporan / sportiv). Fondul muzical pentru dans poate să fie prezentat pe suport CD audio sau acompaniament live.

Criterii de departajare în caz de medii egale:  
”¢ Nota acordată pentru etapa a 2-a.

D. Specializarea TEATROLOGIE  


- media examenului de bacalaureat – pondere 75%  
- colocviu de cultură teatrală – analiza la prima vedere a unei secvențe dintr-un spectacol de teatru  - pondere 25%. 

Taguri