Specializarea PEDAGOGIE MUZICALĂ

ETAPA 1 (oral): se notează cu admis/respins  
Aptitudini muzicale. Verificarea auzului, ritmului și memoriei muzicale: redarea și recunoașterea unor intervale și acorduri cântate la pian; redarea unui ritm dat; redarea unui fragment melodic cântat la pian

ETAPA a 2-a  (scris/oral) - pondere 75%
a.Solfegiu la prima vedere: citirea la prima vedere a câte unui solfegiu de 12-14 măsuri, în cheile Sol și Fa, în măsuri de 2, 3 sau 4 timpi, în tonalități cu până la 4 alterații inclusiv.
b.Proba de canto: Interpretarea vocală (fără acompaniament) a unei piese la libera alegere a candidatului  
c.Proba de instrument:  Interpretarea unei piese la un instrument (instituția pune la dispoziție doar pian).
d.Teoria muzicii (scris)  
Se verifică cunoștințele de ritm, metru muzical, tonalitate, intervale muzicale, acorduri

BIBLIOGRAFIE:
- Victor Giuleanu: Tratat de Teoria Muzicii, Editura Muzicală, București, 1986  
- Victor Giuleanu: Manualele de Teoria Muzicii și Solfegiu clasele IX-XII.

Criterii de departajare în caz de medii egale: media obtinută la Etapa a 2-a, proba d.)

Media de bacalaureat: pondere 25%  

Admiterea la studii de masterat

Admiterea la studii de doctorat  

Informații suplimentare puteți obține la sediul universitații (str. Köteles Sámuel nr.6), prin telefon la numărul 0265-266281, sau prin e-mail la adresele: admitere@uat.ro, uat@uat.ro.

Taguri