Scurt istoric

Școala Normală “Mihai Eminescu” din Tîrgu Mureș (1990-1997)

În anul 1990 liceul a cunoscut transformări esențiale, în conținut și organizare. Au fost scoase din planul de învățământ unele discipline și au fost introduse altele, a fost schimbat radical conținutul procesului de învățământ. Au fost majorate cifrele de școlarizare și mărită la cinci ani durata școlarizării la profilul pedagogic.

Au fost reînființate clase cu limba de predare maghiară. Clasele profilurilor artistice au fost transferate la recent reînființatul “Liceu de Arte” (care a înglobat și Școala Generala Nr. 18 de Arte).

Printr-o hotărâre de Guvern a fost reintrodusă denumirea de “școală normală” pentru liceele cu profil pedagogic: “Școlile Normale se organizează cu clasele IX – XIII învățământ de zi. Aceste școli pregătesc învățători și educatoarele necesare școlilor primare respectiv grădinițelor de copii și caselor de copii preșcolari.”

Tot în anul 1990 la “Școala Normală din Tîrgu Mureș” s-au înființat și clase postliceale cu predare în limbile română și maghiară. Noutatea absolută a fost înființarea la profil pedagogic a două clase cu limba de predare română, una cu elevi din Republica Moldova și alta pentru rromi. Au fost menținute și diversificate specializările la profilul umanist (filologic, limbi moderne, istorie-științe sociale).

La împlinirea a 75 de ani de la înființarea “Școlii Normale de Învățători din Tîrgu Mureș”, manifestațiile dedicate “Zilei Școlii” din 15 ianuarie 1993 au avut ca punct central atribuirea numelui poetului “nepereche”, instituția numindu-se de atunci “Școala Normală “Mihai Eminescu” din Tîrgu Mureș”.

Liceul Pedagogic “ Mihai Eminescu” din Tîrgu Mureș (din 1998)

Cu toate că actele normative statorniciseră denumirea de Școală Normală pentru școlile de pregătire a învățătorilor și a educatoarelor în uz se mai menținea și aceea de Liceu Pedagogic, care câștigă teren în fața celei istorice. După discuții contradictorii în legătură cu denumirea acestui tip de școală și folosirea alternativă a celei de-a doua denumiri, din 1998 s-a impus aceea de Liceul Pedagogic “Mihai Eminescu” din Tîrgu Mureș.

În ansamblul  dezbaterilor privind reforma învățământului a fost abordată și problema tipului cel mai potrivit de școală pentru pregătirea învățătorilor și educatoarelor. A biruit opinia susținută și de corpul didactic al acestei instituții și impusă de experiența practică în domeniu, că Liceul pedagogic trebuie să fie și în continuare cadrul cel mai potrivit pentru formarea personalului didactic pentru școlile primare și grădinițele de copii.

Paralel, s-au înființat și funcționează și alte tipuri de instituții pedagogice: Colegiul Universitar, cum este cel extern al Universității “Babeș-Bolyai” di Cluj Napoca ce funcționează din anul 2000, în localul Liceului Pedagogic “Mihai Eminescu” din Târgu Mureș sau Școala de Cantori și învățători cu predare în limba maghiară organizată de Biserică și care funcționează de mai mulți ani în Tîrgu Mureș.