Scurt istoric

Colegiul Agricol Traian Săvulescu  a luat ființă în anul 1942 – 1943 ca “Școală medie de agricultură” care a funcționat în trei clădiri dispersate în oraș, închiriate special pentru acest scop.

În 1950 școala s-a mutat în localul său propriu, și anume în pavilionul I din complexul situat în str. Kossuth Lajos nr. 108 (azi str. Călărașilor nr. 108), singurul corp terminat la acea dată din cele cinci corpuri de clădiri ale școlii.
În anul 1952 s-a terminat pavilionul al II-lea care a fost folosit ca internat, iar din 1985 este folosit ca pavilion pentru laboratoarele de specialitate. În anul 1959 s-a terminat pavilionul al III –lea în care au fost repartizate mai multe întreprinderi și instituții ca Întreprinderea Agrosem, Laboratorul Județean pentru Controlul Semințelor, Districtul Apelor și Direcția Organizării și Îmbunătățirilor Funciar, astăzi acest corp de clădire fiind trecut în proprietatea Curții de Conturi (din nefericire pentru școală).

În anul 1960 a fost terminat și pavilionul IV cu destinație pentru internat, având o capacitate de 130 de locuri.

Din anul 1954 și până în 1962 școala a funcționat sub directa coordonare a Ministerului Agriculturii. Din 1962 școala a trecut sub coordonarea Institutului Central de Cercetări Agricole, iar apoi a trecut la Ministerul Învățământului, apoi din nou la Ministerul Agriculturii și Alimentației și începând cu 1993 la Ministerul Învățământului, actualmente Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
Baza materială a școlii era formată din gospodăria didactică care deținea o suprafață de 92,11 ha, care în 1962 a trecut în proprietatea Stațiunii de Cercetări Zootehnice de la Sângeorgiu de Mureș

De la înființare până în prezent, școala agricolă mureșeană a pregătit cadre pentru diferite profiluri și meserii, funcționând sub denumiri diferite, astfel:

 • În 1942, la înființare – Școala Medie de Agricultură Tg. Mureș
 • În 1945 – Liceul Tehnic Agricol Tg. Mureș
 • Între anii 1946 – 1947 Școala Medie de Agricultură, pregătind cadre medii pentru agricultură.
 • Între anii 1947 – 1948 Școala Medie Tehnică Agricolă, denumire dată în urma reformei învățământului din 1948, care a pregătit tehnicieni agronomi, funcționând cu 8 clase.
 • În 1950 pe lângă Școala Tehnică Agricolă Tg. Mureș începe să funcționeze un nou profil de școală tehnică zootehnică.
 • În 1952 – Grup Școlar Agricol Tg. Mureș pregătind elevi în mai multe profiluri: agricol,  zootehnic, veterinar
 • În 1955 – Centrul Școlar Agricol Tg. Mureș care includea și Școala Profesională cu diferite  profile, Școala Tehnică de Maiștri Zootehniști și Veterinari. Tot între anii 1955 / 1956 se transferă la Tg. Mureș și Școala Profesională din Miercurea Ciuc. În 1956 pe lângă profilele existente se mai înființează și cel de mecanici agricoli.
 • În 1962 se revine la veche denumire de Școală Tehnică Agricolă – cu durata studiilor de 4 ani având profilele: agricol, horticol, veterinar și contabilitate agricolă, unde se pregăteau  numai cadre tehnice, fără drept de a urma la absolvirea școlii superioare.
 • În afara  profilelor arătate, în perioada anilor 1955 – 1963 au funcționat și cursuri de scurtă durată pentru pregătirea cadrelor CAP.
 • În 1966 – funcționează Liceul Agricol Tg. Mureș cu specialitățile: agronomie, veterinar, zootehnie și contabilitate agricolă, precum și merceologie, școala având un număr de 11 cadre de specialitate, ingineri și medici veterinari, 8 profesori de cultură generală.
 • În 1990 – Grup Școlar Agricol Tg. Mureș – datorită diversificării formelor de învățământ  (liceu, școală profesională / școală complementară / ucenici ), a profilelor și specializărilor:  agricol, horticol, protecția plantelor, veterinar, zootehnie, industrie alimentară, economic  pentru agricultură, economic pentru turism, agroturism montan, peisagiști, legumicultori,  floricultori, măcelar, brutar, etc.
 • În 2004 Colegiul Agricol Traian Săvulescu – datorită conjuncturii favorabile, a rezultatelor  deosebite în activitatea școlară și extrașcolară, Grupul Școlar Agricol Tg. Mureș a devenit colegiu, purtând numele celebrului fitopatolog Traian Săvulescu.
 • În 2007 Colegiul Agricol Traian Săvulescu a fost recunoscut ca Școală Europeană.