Oferta educațională

Liceu tehnologic – curs de zi ruta directă (6 clase)

 • Tehnician în activități economice;
 • Tehnician în administrație;
 • Tehnician în agroturism;
 • Tehnician analiza produselor alimentare.
 • Tehnician ecolog și protecția calității mediului
 • Tehnician veterinar 
   

Liceu seral – frecvență redusă (2 clase)

 • Tehnician analiză produse alimentare
 • Tehnician veterinar 
   

Postliceal (1 clasă)

 • Tehnician analiză produse alimentare

 

Școala de arte și meserii (3 clase)

 • Lucrător în prelucrare produse din carne, lapte, pește
 • Lucrător în morărit și panificație
 • Lucrător în cultura plantelor

 

XI An de completare (3 clase)

 • Agricultor culturi de câmp
 • Brutar, patiser, prelucrator produse făinoase
 • Preparator produse din carne și pește

 

XII Rută progresivă (2 clase)

 • Tehnician în agricultură
 • Tehnician analize produse alimentare

 

Nivel de învățământ

Profil

Domeniul pregătirii de bază

Calificare profesională

Nr.

cls.

Liceu

Tehnologic

Ruta directă

Servicii

Economic

Tehnician în activități economice

1

Economic

Tehnician în administrație

1

Resurse naturale și protecția mediului

Agricultură

Tehnician în agroturism

1

Agricultură

Tehnician veterinar

1

Protecția mediului

Tehnician ecolog și protecția mediului

1

Industria alimentară

Tehnician analize produse alimentare

1

 

Nivel de învățământ

Domeniul

Calificarea profesională

Nr.

cls.

Școala de arte și meserii

Agricultură

Lucrător în gospodărie agroturistică

1

Agricultură

Lucrător în cultura plantelor

1

Industrie alimentară

Lucrător în morărit și panificație

1

Industrie alimentară

Lucrător în prelucrare carne,pește,lapte,legume și fructe

1

 

Nivel de învățământ

Domeniul

Calificarea profesională

Nr.

cls.

XI An de completare

Agricultură

Agricultur culturi de câmp

1

Industrie alimentară

Brutar,patiser,preparator produse făinoase

1

Preparator produse din carne și pește

1

 

Nivel de învățământ

Profilul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Nr.

cls

XII Ruta progresivă

Resurse naturale și protecția mediului

Agricultură

Tehnician în agricultură

1

Industrie alimentară

Tehnician în industria alimentară

1

 

Nivel de învățământ

Profilul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Nr.

cls.

XI Seral

Frecvență redusă

Resurse naturale și protecția mediului

Industrie alimentară

Tehnician analize produse alimentare

2

Postliceal 1Industrie alimentară

Industrie
alimentară

Tehnician controlul calității produselor agroalimentare2

Activități opționale (informații despre aceste activități, tarife, responsabili)

Cursuri de reconversie profesională:

 • măcelar;
 • tranșator;
 • mezelar;
 • brutar.


Tarif în funcție de cursul valutar

Activități extrașcolare (informații despre aceste activități, tarife, responsabili) 

Reviste 

Nr. crt

Disciplina

Titlul revistei

Responsabil

E - mail


1

Limba și lit. română

Adolescența

Crăciun Melinda

decsem@yahoo.com

2

Limba franceză

Bonjour

Raduly Daniel
Albu Ecaterina

barbarosa152000@yahoo.com

3

Limba engleză

Smashing

Kendi Szakacs Huba

szakacshuba@yahoo.com

4

Biologie

Lumea vie

Gherman Nicoleta

ghermannicole@yahoo.com

5

Agricultură

Agricool

Hădărău Ana
Pop Gelia

popgelia@yahoo.com