Personalul auxiliar

Personal didactic auxiliar

1.Donath Zsofia- contabil șef
2.Zogorean Maria- secretar sef
3.Domocos Elena- secretar/bibliotecar
4.Cheteles Ștefan- administrator

Personal nedidactic

1.Simon Kerekes Emil- muncitor
2.Dreghici Petre- muncitor
3.Tinca Ioan Sorin – portar
4.Costan Răzvan- portar
5.Cozma Dorica -îngrijitoare
6.Peter Delia – îngrijitoare
7.Marton Eniko Kato- îngrijitoare
8.Oltean Elena -îngrijitoare
9.Ciurar Lila- îngrijitoare
10.Dee Etelka -îngrijitoare

Taguri