Informații pentru părinți

Misiunea școlii:

 

„Poți mai mult! – cu mintea și sufletul tău să transformi fiecare loc în ceva frumos și fiecare clipă în ceva bun. Totuși doar să crezi în tine și vei reuși!”


Viziunea școlii:

 

Dorind o viziune dinamică, prognostică, viziunea școlii s-a centrat raportându-se la următoarele domenii:

 

1. Curriculum:

 

- obținerea unor rezultate competitive asigurând calitatea procesului instructiv – educativ;

- stimularea performanțelor individuale ale elevilor, dezvoltarea personalității lor, formarea capacității intelectuale, stimularea motivației învățării, asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală

- educarea în sprijinul valorilor societății noastre.


2. Resurse materiale – financiare:

 

- obținerea de fonduri extrabugetare;

- obținerea de sponsorizări;

- Asociația părinților Gimnaziului „Friedrich Schiller”

 

3. Resurse umane:

 

- elevul trebuie să găsească în școală un al doilea cămin care să-i ofere nu numai cunoștințele necesare trecerii într-o treaptă superioară a învățării ci și un cadru propice dezvoltării personalității lui ca viitor cetățean, capabil să facă față cerințelor actuale;

- stimularea cadrelor didactice în implicarea lor în actul decizional, în autoperfecționare și în responsabilizarea acestora.

 

4. Relații comunitare:

 

- creșterea prestigiului școlii prin colaborarea cu partenerii direct interesați;

- îmbunătățirea continuă a imaginii școlii;

- colaborare eficientă cu ISJMS, primărie, prefectură, poliție, jandarmerie, ISU, mass – media, etc.

 

5. Parteneriate educaționale

 

Ca un semn al spiritului de prietenie și respect față de cultura și tradițiile altor popoare, de-a lungul timpului s-au făurit și menținut parteneriate educaționale cu școli din Germania și Ungaria care au contribuit la realizarea unor activități comune, menite să înlăture barierele interculturale și să creeze spații inedite de comunicare între participanți: elevi, cadre didactice și părinți.

Schimburile de experiență cu aceste școli din Germania și Ungaria au loc și astăzi în cadrul programului de integrare europeană, pluralism și multiculturalism.

  • Parteneriatul cu școlile din Germania:

Debutul parteneriatului cu școlile din Freihung și Vilseck – Germania, datează din anul 1996 având loc anual. În cadrul acestui parteneriat se organizează renumita sărbătoare câmpenească „Maifest” în curtea școlii, această activitate devenind o tradiție anuală. Ea constă în activități extrașcolare: cântece și dansuri populare românești, maghiare, germane, jocuri specifice copiilor, tombole și ateliere de lucru. Se respectă specificul german al acestei sărbători cu cârnați și grătare bavareze, sucuri, prăjituri, iar pentru părinți renumita bere bavareză.

  • Parteneriatul cu Școala Generală „Moricz Zsigmond” – Kecskemet, Ungaria:

Debutul acestui parteneriat a avut loc în anul 2002. Schimburile de experiență au loc o dată la 2 ani; în acel an, elevii școlii noastre sunt invitați la activitățile colegilor lor de la Kecskemet, iar după 2 săptămâni elevii Școlii Generale „Moricz Zsigmond” participă împreună cu elevii școlii noastre la activități cum ar fi: vizitarea orașului, excursii în județ și în țară, concursuri pe diverse teme și concursuri sportive. Se crează astfel o legătură de prietenie între elevi întărită și prin faptul că elevii, în cadrul schimbului de experiență, locuiesc în familiile colegilor lor.

 

Conținut actualizat în 19.03.2013

 

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook