Simpozion național

“Eficiență, originalitate și creativitate în evaluarea preșcolarilor în cadrul proiectelor tematice”EDIȚIA a -III a Grădinița cu Program Prelungit „Licurici” din Tg. Mureș în colaborare cu ISJ Mureș, invită cadrele didactice interesate din învățământul preșcolar să participe joi, 26.05.2011 la simpozionul județean “Eficiență, originalitate și creativitate în evaluarea preșcolarilor în cadrul proiectelor tematice”.

Scopul simpozionului este de a evidenția eficiența, originalitatea și creativitateaeducatoarelor în aplicarea diverselor modalități de evaluare a preșcolarilor în cadrul proiectelor tematice derulate la grupa în decursul anului școlar.

Lucrările pot să conțină: planificarea activităților de evaluare, proiecte de activități integrate de evaluare, fișe de evaluare (obiective operaționale, tema, itemi, punctaj, forma de evaluare, material didactic, centralizarea rezultatelor: comportament atins -A, comportament în curs de dezvoltare -D, necesita sprijin -S).

PARTENERI: Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Casa Corpului Didactic Mureș

CERINȚE DE PARTICIPARE:

- lucrările trebuie să respecte tema propusă;- materialul trebuie să conțină contribuții personale pentru a ne încadra în normele unui realschimb de experiență;- lucrarea va fi redactată în format electronic și va cuprinde între 3 și 5 pagini (minim 3 - maxim 5 pagini);- o lucrare poate avea cel mult 2 autori;- lucrările pot fi trimise și în limba maghiară;- prezentarea lucrării se va face în format Power Point, în maxim 15 slide-uri ce pot să conțină atât text cât și imagini, fotografii, iar expunerea se va realiza în maxim 8 minute;- prezența la simpozion a unuia dintre autori este obligatorie;- fișa de înscriere se va trimite împreună cu lucrarea pe e-mail și va conține: titlul lucrării, nr.de pagini, autorii lucrării și nr de telefon personal pentru a putea fi contactați, funcția, grădinița de la care provin.

CERINȚE DE REDACTARE:

- Tehnoredactarea lucrărilor se face pe format A4, la un rând și jumătate, cu margini egalede 20 mm.- Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, caracter 14, Bold, centrat).- La 2 rânduri de titlu, în partea dreaptă a paginii, sus, se va scrie autorul sau autorii șiinstituția (Times New Roman, 12).- La două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman, 12).- Lucrarea trebuie să conțină semne diacritice.- Bibliografia se consemnează la sfârșitul lucrării.

TERMENUL DE ÎNSCRIERE:

Persoanele care doresc să participe la simpozion vor expedia lucrarea integrală în format electronic împreună cu fișa de înscriere până la data de 02.05.2011 prin e-mail la adresa: licuricii.talentati@gmail.com sau licurici@clicknet.ro.

Chitanța în original se prezintă la sediul grădiniței (Grădinița cu P.P. „Licurici”, Str. Lămâiței, Nr. 18, Loc. Tg. Mureș) până la data de 02.05.2011.

PERSOANE DE CONTACT:

Director prof. Dudila Livia : 0265/264344 sau 0758318950Instit: Crăciun Raluca – 0742039183Instit: Moldovan Alexandra – 0752625287

ASPECTE ORGANIZATORICE:

Pentru buna desfășurare a acțiunii este necesară o contribuție de 25 RON/ PARTICIPANT care va fi depusí£ în cont nr. RO 50RNCB0691034841640001, deschis la BCR sau se achită la Grădinița Licurici.

Plata se face până la data de 02.05.2011, iar suma include costurile legatede pregătirea mapei simpozionului (invitație program, diplomă de participare, realizarea unui CD care va cuprinde cartea cu ISBN).

BENEFICII:

-lucrările vor fi cuprinse într-o carte ce va avea I.S.B.N.;-fiecare participant va primi mapa cu câte un exemplar al CD-ului, programul și diploma de participare.

Descarcă FIȘĂ DE ÎNSCRIERE