Biblioteca Județeană Mureș

Actul lecturii la Tîrgu-Mureș decurgea din instituirea și deschiderea Bibliotecii Teleki (1802), care cuprindea valoroasa colecție de cărți și documente ale cancelarului Transilvaniei, Samuel Teleki (1734-1822) constituită într-o viață de om, oferită cu generozitate publicului. Biblioteca era adăpostită în clădirea cunoscută sub denumirea Teleki-Teka, căreia i-a fost alăturată o aripă special amenajată în acest scop. De la început această instituție a reușit să-și exercite funcția de bibliotecă publică.

Este binecunoscut faptul că Biblioteca Teleki s-a constituit din cărți pe care fondatorul le-a procurat în anii de studii în mari centre ale culturii europene și în timpul peregrinării sale prin diferite țări. Aproape că nu îi scapă nimic din ce avea mai valoros civilizația cărții în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea. Biblioteca ar putea fi apreciată ca o mare citadelă a culturii universale prin valoarea colecțiilor, selecția și raritatea lor. Nu s-a făcut deloc economie atunci când, în Viena - important centru istoric și cultural aflat în permanentă legătură cu pulsul marilor orașe ale Europei - , erau oferite produse ale tiparului. Cartea făcea parte din formația omului politic și de cultură, motiv pentru care nu a avut niciodată îndoieli sau rețineri privitoare la achiziții. Pe lângă cerințele personale de ordin intelectual, cărțile cuprindeau informații de valoare care meritau să fie transmise posterității, intenție care implică actul de responsabilă cultură.

Înscrierea la Biblioteca Județeană Mures

Înscrierea la secțiile pentru adulți, are loc pe baza actului de identitate a persoanei cu domiciliul în Târgu-Mureș sau a actului de identitate cu viza la zi pentru flotanți. Copii (până la 14 ani), se pot înscrie la Biblioteca Copiilor pe baza actului de identitate al unuia dintre părinți, sau al tutorelui. Cetățenii din alte localități și cetățenii străini se pot înscrie pe baza actului de identitate sau a pașaportului, pentru acces limitat în sălile de lectură.

Fiecare utilizator poate împrumuta la domiciliu, de fiecare dată, 1 - 4 documente de bibliotecă din secțiile de împrumut.
Termenul maxim de împrumut este de 14 zile, acesta se poate prelungi, încă de trei ori câte 14 zile, la cerere.

Documentele de la Biblioteca Teleki-Bolyai nu se împrumută la domiciliu. Aceste documente se pot consulta doar în sala de lectură proprie.

Actele necesare pentru înscriere

Biblioteci publice din județul Mureș

 

Informațiile sunt preluate de pe pagina www.bjmures.ro