Evidența, prelucrarea și dezvoltarea colecțiilor

Bibliotecarii angajați la serviciul Evidența, Prelucrarea și Dezvoltarea Colecțiilor se ocupă, în principal, cu achiziția și organizarea colecțiilor de bibliotecă. Activitatea desfășurată la acest sector „ascuns” al bibliotecii presupune îndeplinirea unui obiectiv central referitor la necesitatea colectării unor informații și documente relevante, conforme cu interesele de lectură, studiu, educație și recreere ale cetățenilor.

Procesele de muncă desfășurate la Serviciul de completare a colecțiilor sunt împărțite în două mari sectoare :

 • Dezvoltarea colecțiilor;
 • Organizarea colecțiilor.

Dezvoltarea colecțiilor sau managementul achizițiilor are în vedere completarea permanentă a fondului de documente deținute de bibliotecă prin :

 • achiziția directă de carte;
 • abonamente la ziare și reviste (tipărite, aflate de suport electronic, consultabile pe Internet);
 • donații primite de la persoane fizice sau juridice;
 • schimb interbibliotecar : intern și internațional;
 • depozit legal.


Achiziția joacă un rol decisiv în sporirea tezaurului cultural al bibliotecii iar procesul de îmbogățire a colecțiilor se bazează pe câteva tendințe directoare:

 • dezvoltarea colecțiilor deja existente și acoperirea lipsurilor;
 • îmbogățirea fondului cu noi apariții editoriale, în funcție de specificul, structura și tradiția bibliotecii;
 • orientarea politicii de achiziții în raport cu schimbarea cerințelor de informare și documentare ale publicului cititor.

Organizarea noilor colecții de documente se referă la o categorie complexă de sarcini legate de:

 • evidența;
 • descrierea bibliografică;
 • clasificarea biblioteconomică;
 • cotarea publicațiilor monografice și seriale;
 • completarea bazei de date a bibliotecii prin utilizarea noului program de bibliotecă Alephino.


Eforturile bibliotecarilor catalogatori de a realiza o bună organizare a documentelor se află sub incidența unor factori importanți precum :

 • mărimea și structura colecțiilor tradiționale;
 • ritmicitatea completării colecțiilor;
 • implementarea unor reguli clare de organizare a colecțiilor și utilizarea unui sistem precis de clasificare și cotare a publicațiilor;
 • cunoașterea și aplicarea exactă a normelor catalografice (internaționale și naționale) de descriere bibliografică a documentelor, în funcție de tipul acestora și de suportul pe care au fost editate.

Rezultate remarcabile în domeniul îndeplinirii proceselor de îmbogățire și administrare a patrimoniului informațional al bibliotecii pot fi obținute pe baza unei pregătiri teoretice specializate și a unei îndelungate experiențe practice. În esență, experiența profesională în domeniul catalogării și informării bibliografice presupune:

 • Cunoașterea celor mai noi reguli de catalogare potrivit schemei ISBD(G);
 • Cunoașterea terminologiei de specialitate;
 • Abilități de folosire a lucrărilor de referință și a altor sisteme de informare în vederea clasificării și indexării documentelor;
 • Cunoașterea sistemului de clasificare CZU și aplicarea corectă a regulilor internaționale de indexare;
 • Însușirea metodologiei de căutare și editare a documentelor în cadrul noului soft de bibliotecă, Alephino.


Managementul organizării colecțiilor poate contribui la creșterea rolului bibliotecii în societate atât prin achiziționarea unor documente și informații conforme cu cerințele cetățenilor cât și prin buna organizare biblioteconomică a acestor informații. Asigurarea, în cadrul managementului informațiilor, a unui patrimoniu info-documentar valoros, complex și unitar vine în sprijinul intenției bibliotecii noastre de a se implica mai mult în viața comunității contribuind la creșterea calității serviciilor ei de informare, consultanță și instruire.

În mod corespunzător, se produce o schimbare a imaginii clasice a bibliotecarului, transformat dintr-un achizitor de publicații, într-un specialist interesat să pună în practică metodologiile de descriere, clasificare și cotare a documentelor, în scopul folosirii celor mai eficiente și rapide sisteme de dezvăluire și comunicare a tezaurului info-documentar al Bibliotecii Județene Mureș.


Informațiile sunt preluate de pe pagina www.bjmures.ro

Taguri