Secția documentară

Situată la etajul trei și deservită de doi bibliotecari cu program într-un singur schimb, sala de lectură pentru periodice și fond permanent este formată dintr-o încapere cu 17 locuri, un hol al cataloagelor - alfabetic și sistematic, separat pentru cărti și periodice, precum și unul tematic pentru literatură, știință și artă - și mai multe depozite la diferite niveluri ale clădirii. Această secție are în păstrare peste 65 de mii de cărti și aproximativ 7000 de titluri de ziare și reviste.

Volumele din fondul tradițional - care datează de la înființarea bibliotecii și pâna în anul 1940 - a fost completat ulterior prin donatii și achiziții. Tot aici se află o colecție de carte veche și rară (avem în vedere incunabulele, tipăriturile din secolele XVI - XVIII ), mape cu diapozitive pe cele mai variate teme și subiecte ( de la etnogeneza poporului român, ceramica populară, creația pictorilor celebri și până la…metroul bucureștean) cutii cu scrisori și documente, inventariate și clasificate, care au aparținut unor personalități (Take Ionescu, Vasile Netea, Aurelian Borșianu), alături de vasta colecție de periodice vechi și curente.

Această colecție de periodice, aranjată pe formate, acoperă o însemnată perioadă de timp: începând din prima jumatate a secolului XIX ( "Foaie pentru minte, inima și literatură", "Curier de ambe sexe", "Magazin istoric pentru Dacia", etc ) până în anul trecut. Colecția crește în fiecare an datorită, fie adăugării la diferitele titluri a numerelor din anul care s-a scurs, fie apariției de titluri nou achiziționate sau primite prin donație. Pentru o imagine a acestor acumulări anuale, subliniem doar că, în anul 2001 au fost notate în fișele de evidență preliminară 122 de titluri, iar în total secția are: la formatul I - 3819 titluri, la formatul II - 2661 titluri, la formatul III - 612 titluri, iar la formatul IV - 180.

Multe dintre periodice sunt cotidiane centrale sau locale, publicații ale diferitelor partide istorice, ori foi conduse de ziariști renumiți ("Adeverul", "Curentul", "Glasul Mureșului", "Buna vestire", "Gazeta Transilvaniei", "Tribuna", "România liberă", "Jurnalul național", "Cuvântul liber")
Săptămânalele literare, social-politice și de specialitate (medicală, turistică, satirică ) sunt prezente, de asemenea, revistele din domenii distincte ale științelor și artelor ("Transilvania", "Gândirea", "Convorbiri literare", "Revista de istorie", "Revista de etnografie și folclor", "Tribuna economică", "Teatrul azi", "PC Magazin", "Limba română", etc. ) împreună cu publicațiile Academiei Române, precum și anuarele universităților și ale institutelor de cercetări, care sunt utilizate ca surse de informare științifică de către studenții și cercetatorii care frecventează biblioteca.
O grupă aparte între colecțiile secției documentare este formată din revistele literare, științifice și tehnice în limba maghiară ("Nagyvilág", "Helikon", "Magyar Tudomány", "Magyar Nyelv", "Szinház" etc. ) editate de Academia Maghiară sau de marile biblioteci din Ungaria. Aceste publicații sosesc cu regularitate de ceasornic și reflectă o perioadă de timp impresionantă, au o prezentare grafică deosebită și își așteaptă rândul spre a fi răsfoite de către utilizatorii interesați.
Publicațiile social - politice maghiare mai vechi ("Szabad Szó", "Ellenzék", "Vasárnapi Ujság" etc. ) suscită un viu interes în rândul utilizatorilor, specializați sau nu.

Amintim prezența în colecțiile secției a nenumăratelor almanahuri, reviste editate de elevi de ieri și de azi, magazine științifice sau distractive și multe alte publicații pe care credem că este mai bine să le descopere înșiși utilizatorii.
Menționăm, că secția documentară adăpostește și publicațiile care constituie fondul de depozit legal al tuturor tipăriturilor din municipiu și din județul nostru.

 

Informațiile sunt preluate de pe pagina www.bjmures.ro

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook

Evaluează acest conținut

 
 
 
 
 
 
 
Evaluează
 
 
 
 
 
 
0 Evaluări
0 %
1
5
0