Oferta educațională

Activități opționale 

Curriculum-ul pentru un an de studiu cuprinde 1 oră de informatică pe săptămână, activitatea desfașurându-se în laboratorul de informatică.
Prezentul curs are un impact puternic asupra celor trei niveluri ale personalității elevilor: cognitiv, afectiv și psihomotor, deoarece vine în întâmpinarea dorințelor personale ale elevilor, aceștia simțindu-se coparticipanți în activitatea de predare-invățare cu profesorul. Transformările societății românești din ultimii ani, dezvoltarea și răspândirea informaticii, pătrunderea elementelor moderne de comunicații și tehnologii informatice în țara noastră, impun o pregătire diversificată a tinerilor în acest domeniu de la vârste foarte fragede.
Si copii, și tineri, și mulți vârstnici se doresc utilizatori avizați ai calculatorului. Elevii, viitori specialiști în diverse domenii, vor pentru început să utilizeze calculatorul învățând să-l folosească eficient și corect.
Cursul își propune să formeze la elevi obișnuința de a recurge la concepte și metode informatice de tip algoritmic în abordarea problemelor variate cu care se confruntă.
De asemenea, un obiectiv important al cursului îl constituie exprimarea unui mod de gândire creativ în structurarea și rezolvarea problemelor, urmărind dezvoltarea unei gândiri ordonate și logice.
Prezentul curs se dorește un demers operațional. Parcurgerea acestuia, secvențială sau nu, transformă un “inocent” într-un utilizator avizat.
În elaborarea programei s-a urmărit esențializarea conținutului, compatibilitatea cunoștințelor cu vârsta elevilor, prezentarea conținutului într-o formă accesibilă în scopul stimulării motivației pentru studiul informaticii în sistemul nostru de învățământ.
Programa iși propune să îi familiarizeze pe elevi cu privire la componentele unui sistem de calcul, cu funcțiile pe care le are fiecare componentă principală și, de asemenea se vor face primii pași în elaborarea algoritmilor elementari.

Activități extrașcolare

Toți colegii s-au angajat în realizarea obiectivelor de educare permanentă a elevilor prin activități școlare, ex-catedra respectiv prin autoperfecționare de specialitate pe baza modulelor calendaristice.
Munca de educare a avut un caracter specific tradițional, care a respectat particularitățiile de vârstă și de sex ale elevilor cuprinzând trei domenii de formare:
clasa,
familia,
activități extrașcolare .
Rezultatele sunt de perspectivă: locul I. la faza pe țară a concursului de lb. maghiară. maternă, mediile peste 8.oo la faza pe județ la lb. maghiară, participării meritorii, la concursurile de abilitate-matematică  Kobak, Zrinyi Ilona, Kenguru. Menționăm premiile obținute la concursul de ilustrare practică la faza zonală a concursului organizat de compania E-ON GAZ.

În felul acesta cunoștințele dobândite la orele de curs s-au completat cu experiența dobândită la aceste concursuri. Colegii învățători au onorat cu participări meritorii acțiunile organizate și incluse în calendarul competițional al I.S.J. Menționăm caracterul continuu, tradițional al acestor participări. Într-un climat de efort intelectual și de mare concentrare psihică s-au desfășurat cele două ediții ale susținerii tezelor semestriale cu subiecte unice la clasele VII-VIII., elevii noștri obținând rezultate cu medii peste 7,50 la lb. maghiară, geografie, matematică.

Taguri