ȘCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII BEICA DE JOS

Școala Generală cu clasele I-VIII  Beica de Jos se află situată în satul Beica de Jos, comuna cu același nume, județul Mureș, iar elevii claselor V-VIII provin din satele aparținătoare comunei: Beica de Sus, Căuciu, Nadășa, Sânmihaiul de Pădure și Șerbeni. Satul este așezat la 10 km. de orașul Reghin și 40 km. de reședința de județ Tg.-Mureș.
 
În comună își desfășoară activitatea un număr de 28 cadre didactice, care se îngrijesc de educația unui număr de  301  elevi ( preșcolari și școlari ) din care 52 % sunt de etnie rromă, 5,3%  sunt de etnie maghiară iar restul de 42,7% de etnie română.
 
Școala noastră își propune să ofere elevilor o educație de calitate, într-un cadru școlar care să răspundă nevoilor acestui secol. Avem o școală deschisă pentru toți cetățenii comunității. Scopul instituției este formarea unui om educat, civilizat, capabil de a se integra în societate cu un comportament democratic bazat și pe respectarea valorilor moral-creștine.
 
Oferta educațională a școlii este corespunzătoare nevoilor elevilor. Cadrele didactice sunt bine pregătite și se preocupă de progresul fiecărui elev în parte și asigură evaluarea ritmică și transparentă. În procesul de învățământ se utilizează materiale didactice și manuale ( documentare tematice ) corespunzătoare nivelelor de studiu începători, avansați, performanți. În instituție se respectă orarul, se asigură zilnic, în timpul derulării programului, securitatea elevilor.

Școlii Generale Beica de Jos îi aparțin și școlile primare din Beica de Sus, Căcuciu, Nadășa, Sânmihaiul de Pădure și Șerbeni.

Școala Generală Beica de Jos a suferit numeroase modificări pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității elevilor și cadrelor didactice. În ceea ce privește confortul termic din cadrul Școlii Generale Beica de Jos trebuie amintit faptul că școala nouă dispune de încălzire centrală pe lemne. În celelalte școli încălzirea se realizează prin sobe de teracotă. S-au efectuat renovări exterioare, s-a introdus apa curentă în toate școlile comunei și s-au construit puncte sanitare.
 
Posturile didactice din comună sunt ocupate de cadre didactice calificate. Din totalul de 28 de cadre didactice, 16 sunt titulari și 12 suplinitori calificați.  Personalul didactic existent în unitățile noastre este bine pregătit, are multă experiență didactică. Din cadrele didactice 3 au gradul I, 7 gradul II, 10 definitivatul, iar 8 sunt debutanți. Relațiile la nivelul școlii sunt bune, fără stări conflictuale între cadre didactice și elevi, cadre didactice-cadre didactice.
 
O problemă de comunicare există în relația profesori-părinți, care nu se implică suficient în procesul instructiv educativ. În anul școlar 2007-2008 la Școala Generală Beica de Jos, din 67 de elevi la clasele primare au promovat 59, iar la clasele gimnaziale din 103 elevi au promovat 87 elevi; la Școala Primară Beica de Sus, din 14 elevi au promovat 11elevi; La Școala Primară Căcuciu din 7 elevi au promovat 7, la Școala Primară Nadășa din 5 elevi au promovat 5, la Școala Primară Sânmihaiul de Pădure din 13 au promovat 13, iar la Școala Generală Șerbeni din 21 au promovat 21. Școala are relații bune cu Primăria și cu Consiliul Local,  cu Biserica, cu Autoritățile Locale și Poliția.

Baza materială

Școala Generală Beica de Jos dispune de două corpuri de clădire. Școala nouă are un număr de 7 săli de clasă cu o suprafață medie a claselor de 40 m.p., sala profesorală, secretariat și direcțiune, holuri spațioase și luminoase, 2 băi cu câte 3 puncte sanitare fiecare și un teren de sport amenajat.  Cel de-al doilea corp de clădire are un număr de 4 săli de clasă și o minisală de sport.
 
La școala nouă există o bibliotecă dotată cu cărți noi, iar baza materială  a școlii se prezintă în condiții bune. S-a primit material didactic nou prin Proiectul pentru Învățământ Rural. Numărul volumelor existente în biblioteca școlară au ajuns la 6.652 bucăți.
 
În dotarea școlii există 4 imprimante multifuncționale, un laborator de informatică cu un număr de 17 calculatoare. A fost instalat internet-ul, au fost dotate cabinetele de istorie, biologie, matematică, limba română cu materiale didactice, iar sala de sport cu mingi, saltele, palete de badminton și alte echipamente sportive.
 
Mobilierul școlar în general este vechi, dar s-au schimbat băncile și scaunele prin sprijinul I.S.J.Mureș, urmând a fi schimbate și dulapurile din clase.
 
Școlile  Primare Beica de Sus, Căcuciu și Nadășa dispun de câte 2 săli de clasă, 1 baie cu 3 puncte sanitare, hol. La Școala Primară Sânmihaiul de Pădure din 7 săli de clasă sunt folosite două iar la Șerbeni  din 6 săli, doar două. Aceste școli dispun și ele de apă curentă, au câte o baie cu 3 puncte sanitare.
 
Toate școlile aparținătoare comunei au fost dotate cu cărți noi, materiale didactice și câte 1 calculator. A fost și este asigurat cadrul necesar de derulare a activităților instructive – educative și administrative – financiare.

Programul de funcționare al instituției

Programul de funcționare al instituției

Grădinița: 8 °° - 13 °Âº
Ciclul primar: 8 °° - 13 ºº
Ciclul gimnazial: 8 °° - 14 ºº
Secretariat: 7 ³° - 15 ³º
Bibliotecă : 13 °° - 15 ºº

Materialul ne-a fost trimis de către instituție.