ȘCOALA GENERALĂ CLASELE I-VIII MIERCUREA NIRAJULUI

 

Motto:

Tot ce n-avem la nastere si de care avem nevoie când suntem mari ne este dat prin educatie. Aceasta educatie ne vine de la natura, de la oameni, sau de la lucruri”


Jean Jacques Rousseau

Misiunea școlii

Educația este percepută astăzi ca o funcție vitală a societății contemporane deoarece prin aceasta societatea își perpetuează existența, transmițând din generație în generație tot ceea ce umanitatea a învățat despre ea însuși și despre realitate .
Școala noastră este deschisă pentru toți cei care au nevoie de educație; în opinia noastră educația nu este un privilegiu pentru câțiva, ci este un drept al tuturor. Școala satisface nevoia elevului de a se simți competent, integrat în colectiv și independent.

Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacități, deprinderi și competențe care să le permită să-și găsească locul si menirea socială.

Respectăm fiecare elev, oricât de modeste ar fi rezultatele școlare, identificând atuul si aptitudinele fiecăruia pentru a le putea valorifica.

Utilizăm metode activ-participative (invățare inter-activă, stimularea gândirii critice si stimularea muncii în echipă) care vor motiva și stimula elevii pe durata procesului educațional.

Educăm elevii pentru a deveni buni cetățeni și, în viitorul apropiat, cetățeni de ,,tip european”, pentru a avea un comportament ecologic.

Dorim ca școala noastră să devină o școală modernă, cu cabinete si laboratoare, sală de sport, bibliotecă s.a., având capacitatea de a funcționa eficientă și echitabilă pentru toate categoriile de copii, astfel încât , mâine să fie mai bun ca ieri.
Școala noastră acceptă rolul de inițiator/susținător si catalizator al comunității, de continuator al tradițiilor locale în slujba comunității.


Avem parteneriate active cu autoritățile locale, poliția, și cu școlile din afara graniței , cu Simontornya respective cu Jászberény din Ungaria .

Baza materială

Școala Generală Miercurea Nirajului dispune de :

  • 17 săli de clasă
  • 3 laboratoare
  • 2 laboratoare de informatică
  • 1 sală de muzică
  • 1 bibliotecă + centru de documentare și informare
  • 1 sală de educație fizică și sport
  • 1 sală profesorală
  • 1 secretariat
  • 1 contabilitate
  • 1 internat          

În total 26 de săli destinate procesului instructiv-educativ. Aceste săli se află în 3 locuri diferite ( la distanțe între 300-350 metri) și respectiv în 5 corpuri de clădiri.
În a doua sală de informatică este montat o tablă „smart – borde” pentru a ușura procesul de predare – învățare  în munca  cu  elevii.
În cantina și internatul instituției nu sunt cazați doar elevii școlii generale, ci și elevii Grupului Școlar Miercurea Nirajului.

Programul de funcționare al unității

 Învățământul  preșcolar:
Grădinițe :

Cu  Program  Normal Sântandrei, între  orele  800 – 1300  
Cu  Program  Normal Sântana, între  orele  800 – 1300 
Cu  Program  Normal Dumitrești, între  orele  800 – 1300
Cu  Program  Normal Tâmpa, între  orele  800 – 1300
Cu  Program  Normal Șardu Nirajului, între  orele  800 – 1300
Cu  Program  Normal Lăureni, între  orele  800 – 1300
Cu  Program  Normal Moșuni, între  orele  800 – 1300

Învățământul  primar:

Școala  Primară  Sântandrei, între  orele  800 – 1400  
Sântana, între  orele  800 – 1400
Dumitrești, între  orele  800 – 1400
Tâmpa, între  orele  800 – 1400
Moșuni, între  orele  800 – 1400  
Lăureni, între  orele  800 – 1400

Clasa  I.B cu modul de predare  Step by Step , programul de funcționare este între  orele  800 – 1600 , cu o pauză de masă între  orele  1200 – 1300 când elevii servesc prânzul la cantina  Internatului.

Învățământul  gimnazial:
Școala  Generală „Miercurea Nirajului”    între  orele  800 – 1500  
„ Șardu  Nirajului ”  între  orele  800 – 1500 

Secretariat:
Școala  Generală „Miercurea Nirajului”, între  orele  800 – 1600 
Secretara : ISZLAI  ZSUZSíNNA
                    FERENCZI  ENIKŐ

Bibliotecă:
Școala  Generală „Miercurea Nirajului”, între  orele  800 – 1500 
Bibliotecară: GYÖRGY  ZITA  ENIKŐ

Materialul ne-a fost trimis de către instituție. 

 

Lasă un comentariu