Școala Gimnazială ”Emil Drăgan” Ungheni

Școala Gimnazială”Emil Drăgan”Ungheni, veche de peste 80 de ani, este un punct de referinta pentru invățământul din zonă. Școala cu personalitate juridică, centru bugetar, ordonator tertiar de credite, cuprinde, pe lângă unitatea de bază din Ungheni, alte 5 unitati scolare si 6 gradinite in localitățile apartinătoare:Vidrasău, Cerghid, Cerghizel, Morești si Șăușa.

 

Din 15 septembrie 1997, școala din Ungheni a primit numele „Emil  Drăgan”, în semn de recunostintă adusă aceluia care, timp de peste 30 de ani,  a fost cea mai reprezentativă personalitate a invătământului, culturii locale de la inceputul sec. XX.

EMIL DRAGĂN s-a născut la 5 mai 1886 in localitatea Tătărlaua din judetul Alba. In anul 1906 ajunge invățător in localitatea Ungheni, unde, până in 1934, se preocupă de pregătirea tinerelor vlăstare din localitate si imprejurimi. De remarcat este și activitatea lui culturală si politică pentru apărarea drepturilor românilor din zonă.

Informații utile pentru înscrierea în învățământul primar

 • Program”Școală după școală”- la cerere;
 • Masă de prânz-la cerere;
 • Odihnă activă;
 • Cursuri de dans modern, fotbal, handbal;
 • Limbi moderne - Limba engleză.

 

 

Informații pentru părinți

 • Cursurile școlare pentru învățământul primar se desfășoară inainte de masă
 • Sălile de clasă  amenajate modern,  dotate cu mobilier adaptat particularităților de vârstă;
 • Clădirea ce încorporează sălile de clasă este  reabilitată termic, grupurile sanitare sunt  în conformitate cu normele standard specifice.  
 • Cadrul ambiental  stimulativ pentru desfășurarea procesului educațional
 • Cadre didactice calificate, titulare, implicate în activități continue de perfecționare profesională;
 • Cabinet de informatică cu acces la internet;
 • Cabinet de asistență psiho-pedagogică;
 • Cabinet de Științe naturale;
 • Sală de sport;
 • Centrală termică.