Oferta educațională

Activități opționale

La clasele I și a II-a, limba engleza se predă ca disciplina opțională și are alocată o oră pe saptămână.

Cursul de limba engleză la clasele I și a II –a este opțional și are ca scop însușirea noțiunilor de bază ale limbii engleze prin metode variate și în același timp corespunzătoare vârstei copiilor. Aceste metode includ atat desene, păpuși, jocuri, cântece, poezii cât și povești și povestiri tradiționale englezești.
Știm cu toți că limba engleză este o limbă de circulație internațională, de aceea se impune cunoașterea ei de la o vârstă fragedă .

Ținând cont de faptul că limba engleză în clasele I și a-II-a se studiază oral, programa la aceste clase își propune acomodarea elevului cu sonoritatea limbii egleze și îl pregătește pentru etapa următoare, cea a contactului cu limba scrisă.

Această finalitate se obține prin utilizarea imaginilor, desenelor, obiectelor, a casetelor audio și video și CD-urilor, care fac studiul limbii engleze atrăgător pentru copii și astfel limba engleză devine ușor de predat pentru profesori.
Prin utilizarea acestor materiale, elevii își vor însuși noțiunile de limbă pe nesimțite, aproape în joacă. Programa de limba engleza la aceste clase are și scopul de a racorda treptat studiul limbii engleze la nivelurile de performanță din țările unde se vorbește nativ limba engleză.

Programa, de asemenea, urmărește și asigurarea continuității și a progresiei de la o clasă la alta, ținând cont de obiectivele ciclurilor curriculare.
Acest curriculum cuprinde: obiective cadru de predare a limbii engleze (limba moderna 1), obiective de referință, exemple de activități de învățare și conținuturi, metode de evaluare și bibliografie.

La clasa a III-a A, care a inceput studiul acestei limbi din clasa I și fiind o clasa cu elevi buni, limba engleză se studiază 2 ore /sapt. obligatoriu și încă o oră de limba englază opțional ( extindere), deci, în total, trei ore pe saptămână.
Ținând cont de faptul că limba engleză în clasa a-III-a se studiază oral dar și scris, programa la aceasta clasa își propune păstrarea contactului elevului cu sonoritatea limbii egleze  dar și dezvoltarea deprinderilor de scris.
Programa, de asemenea, urmărește și asigurarea continuității și a progresiei de la o clasă la alta, ținând cont de obiectivele ciclurilor curriculare.

La clasa a III-a C limba engleză se studiază tot trei ore pe saptămână : două ore în programa obligatorie și o oră aprofundare. Încercam să recuperăm ceea ce elevii au pierdut începând studiul limbii engleze doar din clasa a II-a. Obiectivele sunt aceleași ca și la clasa a III- a A.

Prof. HĂDĂREAN ADELA FLORENTINA

Activități extracurriculare pentru anul școlar 2008-2009

 SEM. I

NR. CRT. TEMA DATA RESPONSABIL
1 Ziua Internațională a Limbilor - serbare septembrie Hădărean Adela Felfalusi Ferenc
2 „Să ne cunoaștem patria” – organizare de excursii și vizite semestrial consilier educativ, învățătoare și diriginți
3 Concert de lecție lunar Fülöp Panna Ferencz Edith Mária
4 Concurs internațional de matematică „Brenyo Mihály” octombrie Szente Enikő Fülöp Panna
5 Cerc de circulație rutieră lunar Moldovan Lucreția
6 Vizionare teatru de păpuși semestrial Szente Enikő
7 „Învață să fii mai bun” – activitate în colaborare cu biserica și Școala Specială din Târgu-Mureș lunar Hădărean Adela, învățătoarele de la secția română
8 Memorial HOLOCAUST octombrie Roman Mihaela
9 „Cea mai frumoasă și mai curată clasă” – concurs lunar consilier educativ, învățătoare și diriginți
10 Concurs de limba maghiară noiembrie Fülöp Panna
11 Cerc de lectură noiembrie Văcaru Maria Moldovan Leontina
11 „UNIREA CEA MARE” – Aniversarea Unirii de la 1 Decembrie 1918 28.11.08 Rotariu Maria Roman Mihaela Moldovan Leontina
12 Publicare „CIREȘARII” – revista școlii trimestrial Mátyás Laura Téglás Ildikó
13 Concurs de educație plastică „ÎN LUMEA FANTEZIEI” decembrie-februarie Ferencz Edith Mária
14 SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI – program artistic dedicat sărbătorilor de iarnă 19.12.08 Chețan Mariana Rotariu Maria Szente Enikő Balas Erzsebet
15 „LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMÂNEȘTI” – Aniversarea poetului Mihai Eminescu 15.01.09 Văcaru Maria Mátyás Laura Moldovan Leontina
16 Concurs de săniuțe; Cel mai frumos om de zăpadă ianuarie Marc Carmen Moldovan Lucreția
17 „CUZA VODĂ ȘI UNIREA” – Aniversarea Unirii Moldovei cu Țara Românească 24.01.09 Rotariu Maria Roman Mihaela Moldovan Leontina (bibliotecar)

Consilier educativ:
Mátyás Laura
lauragliga@yahoo.com

 SEM: II

1 „INVITAȚIE LA CARNAVAL” – bal mascat februarie Henter Csilla
2 Concurs „MICUL POVESTITOR” februarie Henter Csilla
3 Concurs internațional de matematică „Brenyo Mihaly” februarie Fülöp Panna Ferencz Edith Mária
4 Concurs „MICUL RECITATOR” februarie Ferencz Edith Mária
5 „SĂ NE TRĂIEȘTI, MĂICUȚĂ IUBITĂ! – program artistic dedicat mamei 3-7.03.2009 învățătoarele și diriginții
6 Publicare „CIREȘARII” – revista școlii trimestrial Mátyás Laura Téglás Ildikó
7 ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI – participarea la spectacole de teatru cu invitați din comunitate 27.03.09 învățătoarele și diriginții
8 Organizare de excursii și vizite semestrial Consilier educativ, Învățătoare și diriginți
9 „Un mediu curat, o viață mai bună” – Luna Pădurii 15 martie – 15 aprilie Rotariu Maria Micu Adriana
10 Concurs Proeducația aprilie Rotariu Maria
11 Concurs „CANGURUL MATEMATIC” 20.03.09 Fülöp Panna Marc Carmen
12 Concurs de matematică „ZRINYI ILONA” aprilie Fülöp Panna Ferencz Edith Mária
13 Ziua Pământului – concursuri, panouri/ mape tematice, expoziții 22.04.09 Marc Carmen
14 „Cangurașul în lumea poveștilor” – concurs (I-IV) 15.05.09 Chețan Mariana
15 Sesiuni de comunicări științifice realizate cu ocazia zilelor Internaționale din dome- niul biologiei și ecologiei aprilie-mai Albert Edith
16 Concurs de matematică „KOBAK” mai Fülöp Panna
17 Concurs „ÎN LUMEA JOCULUI” mai Szente Enikő
18 Concurs de creație „Romulus Guga” mai Chețan Mariana Rotariu Maria
19 „Fascinația copilăriei” – concurs de recitare mai Belean Elena
20 Cerc de lectură mai Mátyás Laura Moldovan Leontina
20 Ziua educației naționale. Ziua culturii. Ziua Europei – sesiuni de comunicări științifice, Manifestări cultural – sportive, expoziții din creația elevilor, concursuri 8.05.2009 iunie 2009 învățătoarele și diriginții
21 „COPIII, FLORILE PĂMÂNTULUI” – activități sportive dedicate Zilei Internaționale a Copilului, excursii 01.06.09 toate cadrele didactice
22 Ziua Eroilor – aniversare iunie Chețan Mariana Rotariu Maria
23 SERBAREA ABECEDARULUI 01.06.09 Belean Elena Szente Enikő
24 „RĂMAS BUN, DOAMNA ÎNVĂȚĂTOARE” – program artistic la sfârșit de an școlar 01.06.09 învățătoarele claselor I-IV

 

Consilier educativ: Mátyás Laura - lauragliga@yahoo.com

Taguri