ȘCOALA CU CLASELE I-VIII- CRISTEȘTI

Școala Generală cu clasele I-VIII Cristești

Motto

„Nu e destul să știi, trebuie să și aplici; nu e destul să vrei, trebuie să și faci!”

J.W. Goethe

Educația este percepută astăzi ca o funcție vitală a societății contemporane deoarece prin această societatea își perpetuează existența, transmițând din generație în generație tot ceea ce umanitatea a învățat despre ea însăși și despre realitate. De la școala contemporană societatea așteaptă astăzi totul: să transmită tinerilor o cunoaștere acumulată de-a lungul secolelor, să-i ajute să se adapteze la o realitate în continuă dezvoltare ca adult. Toate marile teorii sociologice subliniază importanța calității experiențelor școlare în integrarea socială a indivizilor, ceea ce argumentează interpretarea: școala și problemele sociale reprezintă cele două fețe ale aceleiași monede.

Din punctul de vedere al politicilor sociale, consecința acestei viziuni este una extrem de importantă: la ora actuală se preferă investirea resurselor în școală, în scopul creșterii calității actului educativ, decât în sistemele de control social sau în sistemele de susținere socială. Această strategie corespunde principiului intervenției timpurii, este mai bine să previi, decât să vindeci, și principiului intervenției eficiente: investiția în școală se finalizează în calitatea intelectuală, morală, profesională și socială a absolvenților.

Absolvenții care probează autonomie intelectuală și morală, capacitate de adaptare la schimbări, solidaritate și atitudine deschisă, pozitivă față de învățare sunt mai apți să-și rezolve singuri și corect problemele existențiale și vor da dovadă de o conduită dezirabilă social, deci nu vor contribui la creșterea disfuncționalităților sociale.

Școala  cu clasele I-  VIII Cristești , jud. Mureș, este o școală în slujba comunitatii, având capacitatea  de a funcționa    eficientă  și  echitabilă pentru toate categoriile de copii și de a asigura progresul tuturor elevilor săi ,astfel încât, mâine să fie mai buni ca ieri .

Date despre populația școlară


Nivelul de învățământDinamica șăpentru anii școlari:
2008/20092009/2010
Învățământ preșcolar115102
Învățământ primar157170
Învățământ gimnazial117139
Total389411

 

Din punct de vedere fizico-geografic, comuna Cristești face parte din Depresiunea Transilvaniei, administrativ aparține de județul Mureș. Localitatea Cristești este așezată pe malul stâng al râului Mureș, în imediata vecinătate a orașului Târgu-Mureș (la 5 km) și este legată de acesta prin DN 60 și căile ferate normală și îngustă.

Teritoriul localității Cristești este secționat de următoarele coordonate geografice: 46¡30”™ latitudine N și 24¡30”™ longittudine E.

Comuna se învecinează cu:

 • comuna Sâncrai și municipiul Tg-Mureș la nord;
 • orașul Ungheni și comuna Gheorghe Doja la sud;
 • comuna Pănet (satul Sântioana) la vest;
 • comuna Crăciunești la sud-est.

Suprafața comunei este de 1813 ha. Este compusă din satul de reședință Cristești și satul Vălureni.
Dezvoltarea teritorială este limitată de cursul râului Mureș spre nord-vest și spre est de incinta Combinatului chimic “Azomureș”, având posibilitatea de extindere numai spre zona de dealuri de pe terasa Mureșului, spre sud. Prima atestare documentare a localității provine din 1332 SANTA CRUCE , 1918 Cristuru Mureș , iar din 1944 este numit Cristești.
Învățământul în localitate a fost organizat în anul 1694 de către reformați ,iar din 1778 de ortodocși .

Între cele două războaie mondiale în sat a funcționat o școală confesională și una de stat . După 1960 s-a reconstruit și mărit clădirea existentă , construită în perioada interbelică. În prezent în această clădire se desfășoară procesul instructiv-educativ al elevilor.

Elevii

Elevii provin din comuna Cristești ( satul Cristești și satul Vălureni ) . Elevii din localitatea Vălureni fac naveta cu microbuz pus la  dispoziție de către ISJ Mureș ,M.E.C.I Provin din medii sociale diverse, cu o stare materială diferită, mai bună sau mai slabă și capacități intelectuale diverse. Elevii școlii sunt de naționalitate română ,maghiară și rrom. Unitatea funcționează în două schimburi deoarece numărul sălilor de clasă nu este suficient elevilor  școlii.

În ceea ce privește promovabilitatea ea diferă de la generație la generație și se constată că există o rată bună a promovabilității dar cu medii destul de scăzute și că există puțini elevi capabili de performanță în rândul elevilor. Acest lucru este reflectat și în ceea ce privește rezultatele de la Tezele cu subiect unic unde promovabilitatea este destul de scăzută și cu medii de promovare scăzute.

Majoritatea elevilor care promovează clasa a VIII-a se orientează către licee și în număr mai mic către SAM.

Corpul profesoral

Număr de cadre didactice: 38

 • Corpul profesoral este format în proporție de 88,06% din cadre didactice navetiste. Nu  există stări conflictuale intre cadrele didactice. Colaborarea conducerii școlii cu cadrele didactice este foarte bună, există o permanentă comunicare și un respect reciproc.
 • Cadrele didactice se implică în problemele școlii, în activitățile extracurriculare, dar suferă în ceea ce privește competențele în domeniul tehnologiei informației: folosirea calculatorului, a programelor informatice, a internetului etc.

Comunitatea locală

 • Școala colaborează foarte bine cu autoritățile locale în ceea ce privește repartizarea fondurilor necesare pentru întreținerea și repararea școlii.
 • Relațiile cu părinții copiilor sunt destul de bune și sunt întreținute prin lectorate cu părinții, în care aceștia sunt informați permanent despre problemele școlii.
 • Părinții sunt organizați în comitete pe clase și pe școală și sunt preocupați de problemele școlii.
 • Școala stabilește legături ce organele de poliție în vederea combaterea delicvenței juvenile, precum și pentru participarea cadrelor de poliție la orele de educație rutieră.(conform protocolul încheiat între cele două institutii)
 • Școala colaborează cu medicul dispensarului comunal în vederea prevenirii îmbolnăvirilor la copii și asigurarea asistenței medicale.

Baza materială

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA FACILITĂȚILE DIDACTICE

 • Biblioteca:
 • Biblioteca are cca 12542 volume, cele mai multe vechi. Din 2006 s-au alocat fonduri pentru achiziționarea de cărți.Biblioteca este amenajată într-un spațiu total neadecvat, acesta fiind prea mic și  este dotată cu calculator.

Numărul  cadrelor  didactice:

 • Total: 38
 • Calificate: 37
 • Necalificate: 1
 • Personal auxiliar : 5
 • Personal nedidactic: 2

 

SPAȚIUL ȘCOLAR ȘI STAREA  CLĂDIRII ȘCOLII

 • 9 săli de clasă    
 • 1 sală de ed. fizică și sport  
 • 1 sală metodică    
 • 1 bibliotecă   
 • 1 grup sanitar
 • 1 magazie materiale
 • 1 sală profesorală
 • 1 secretariat
 • 1 laborator de informatică
 • Cădirea din Cristești a fost reabilitată prin CL.2005    

Programul de funcționare al instituției

Grădiniță:
VĂLURENI, între orele 800-1300
CRISTESTI, între orele 800-1700

Ciclul primar:
VĂLURENI, între orele 800-1300
CRISTEȘTI, între orele 800-1300

Ciclul gimnazial:
CRISTEȘTI, între orele 1200-1900
Secretariat: zilnic între orele 800-1600
SECRETAR: ȘUTEU MARIANA DOINIȚA

Bibliotecă:
VĂLURENI , MARȚI , între orele 800-1300
CRISTEȘTI, LUNI, MIERCURI, JOI, VINERI, între orele 800-1600
BIBLIOTECAR: MOLDOVAN LEONTINA

Materialul ne-a fost trimis de către instituție. 

Acordă o notă acestei instituții

Media Rating: 5.0/10 (total: 44)

Taguri