GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL AVRAM IANCU

Școala noastră oferă oportunități de educație și de instruire de înaltă calitate, urmărește integrarea profesională și realizarea unor performanțe compatibile cu cele din UE într-un ambient atrăgător. Încurajează creativitatea, originalitatea și deschiderea spre lume, pune accent pe creșterea calității vieții, promovează principiul egalității de șanse, a dialogului, a spiritului de echipă și a învățării pe tot parcursul vieții, realizând astfel un cadru adecvat pentru formarea cetățenilor activi și responsabili.

Scurt istoric

Grupul Școlar „Avram Iancu” a luat ființă la propunerea Ministerului de Industrie și Comerț, a Camerei de Comerț  pe 13. noiembrie 1892 sub denumirea  Școala de meserii pentru industria lemnului și metalului, funcționând într-o clădire de pe strada Rotundă, nr. 66, astăzi strada Matei Corvin. În 1895 școala se mută pe strada Sándor János, azi Gheorghe Doja, în clădirea în care funcționează și astăzi.

După al doilea război mondial școala își continuă activitatea ca Liceul Industrial, cu secții atât la limba română cât și la limba maghiară, având următoarele specialități: lăcătușerie, mașini-unelte, fierărie și sculptură.

În anul 1950 școala trece sub patronajul M.I.U., schimbându-și numele în Școala Profesională de Ucenici, iar în 1956 sub patronajul intreprinderii Metalotehnica, devine Centru Școlar Profesional și Tehnic de Maiștrii al M.I.U.

În anul 1992, anul centenar, școlii i se atribuie, prin ordinul MIS nr 474/1992, denumirea de Grup Școlar Industrial „Avram Iancu”, funcționând și astăzi sub această denumire.

Material preluat de pe pagina web a instituției http://www.avramiancu-ms.edituraedu.ro/index.php?page=istoric