Corpul profesoral

Personalul didactic al școlii este format din:

profesori titulari - 20 din care:

 • 7– gr. I
 • 5 – gr. II
 • 7 – def.
 • 1 – debutanți

profesori suplinitori - 17 din care:

 • 2 - gr. I 
 • 3 – gr. II
 • 4 – def.
 • 8 – debutanți

cumul - 9 din care:

 • 5 – gr. I
 • 1 – def.
 • 3 – debutant

plata cu ora – 2 din care:

 • 1 – gr.I
 • 1 – def

maiștri – 1 din care:

 • 1 – gr.I
 • Personalul didactic auxiliar al școlii este format din 6 persoane:
 • 1 secretară școală,
 • 1 informatician,
 • 2  laboranti,
 • 1 bibliotecar
 • 1 administrator financiar
 • 1 administrator

Personalul nedidactic este compus din 10 persoane după cum urmează:

 • 2 muncitori calificați, din care:1 tâmplar, 1 fochist
 • 3 paznici;
 • 5 îngrijitori.

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook