Corpul profesoral

Dobândirea de competențe de către elevi este asigurată de un număr de 56 cadre didactice calificate, preocupate de dezvoltarea bazei didactico-materiale și de perfecționarea lor în vederea aplicării noilor metode de predare-învățare: instruire centrată pe elev, parteneriat/lucrul cu întreprinderile, consiliere și orientare școlară, planul de acțiune al școlii, materiale de învățare/copii cu nevoi speciale și planificarea educației la cerere.

CONDUCEREA grupului școlar -  persoane și organe de decizie:

 • Director: proof. ing. ADRIANA TIBREA, specialitatea: ing. CCIA, vechime în învățământ: 22 ani
 • Director adjunct: prof. SZEKELY ILDIKO, specialitatea: chimie , vechime în învățământ:   31 ani
 • Consilierul pentru proiecte și programe educative: prof. MONICA POP, specialitatea: fizică, vechime în învățământ:15 ani
 • Contabil șef: BERESESCU DOCHITA– administrator financiar
 • Administrator: SZEMELY  IRMA– administrator patrimoniu
 • Consiliul profesoral compus din 56 cadre didactice ia hotărâri în probleme de învățământ și educație
 • Consiliul de administrație compus din 9 membri – ia hotărâri în probleme de ordin administrativ 

Colective de personal care desfășoară activități complementare învățământului:

 • Personal didactic auxiliar și secretariat: 8 persoane
 • Personal financiar-contabil și administrativ: 4 persoane
 • Personal de întreținere și deservire: 18 persoane
 • Personal de pază: 4 persoane
 • Acești angajați colaborează cu personalul didactic pentru buna desfășurare a procesului instructiv – educativ , de formare continuă, de perfecționare metodică și cercetare. 

CADRE DIDACTICE 

Nr. Crt.

Nume prenume

Specializarea

Grad didactic

1

AVRAM PARASCA GHEORGHE

TEHNIC

DEF.

2

BALíZS RÉKA-KATALIN

LIMBA FRANCEZĂ

DEF.

3

BĂLDEAN IOANA RAMONA

LIMBA GERMANĂ

-

4

BENEDEK ZSOLT

ISTORIE

II

5

BERDE ISTVíN

MATEMATICĂ

II

6

BLAGA ANCA

LIMBA ROMÂ

DEF

7

BLAGA NICOLETA

CHIMIE

DEF.

8

BUIA DANA EMILIA

INFO.

II

9

BUZSA ILEANA

MATEMATICĂ

I

10

CĂPRIȚĂ PETRE CODRUȚ

TEHNIC

II

11

CIGAN CORINA GABRIELA

LIMBA ENGLEZĂ

DEF.

12

CIULA CIPRIAN CLAUDIU

RELIGIE ORTODOXĂ

DEF.

13

CSIKI CSILLA

RELIGIE CATOLICĂ

-

14

CSIKI HUBA ZOLTíN

SSU

DEF

15

CSIZMADI LUDOVIC

TEHNIC

I

16

Dí“SA EMŐKE

LIMBA MAGHIARĂ

II

17

DRĂGAN KINGA KRISZTINA

LIMBA ENGLEZĂ

DEF.

18

DUNCA ZSUZSíNNA EMESE

CHIMIE

I

19

EFTENIE IOAN

BIOLOGIE

I

20

FAKESCH AGNETA

FIZICĂ

I

21

FÜLÖP MIKLí“S

ED. FIZICĂ

DEF.

22

HEGEDÜS MARTA VIORICA

ED. FIZICĂ

DEF.

23

HURGHIȘ IOAN

MAISTRU

-

24

IFTENIE MíRTA íGNES

INFO.

I

25

ILIOASA LIVIU

SSU

I

26

IOJA NICOLAE

MAISTRU

I

27

ISZLAI MARIA

TEHNIC

-

28

IZSíK BÉLA

TEHNIC

-

29

JORS ANGELICA

LIMBA ROMÂ

DEF.

30

JOZSA ISTVAN

ISTORIE

I

31

KISS LILA LARISA

ISTORIE

DEF.

32

KLEMENTISZ JíNOS

FIZICĂ

I

33

KOVACS KAROLY

GEOGRAFIE

DEF.

34

KOVACS MIHALY

MAISTRU

-

35

LACZKí“ EMESE

BIOLOGIE

II

36

LAZSíDI LíSZLí“

GEOGRAFIE

I

37

MAGYARI IMOLA ANDREA

SSU

-

38

MÂNDRILĂ ANNA

TEHNIC

II

39

MíTYíS MARIA

TEHNIC

II

40

MĂTIEȘ DORU OCTAVIAN

TEHNIC

DEF.

41

MORAR CONSTANTIN SORIN

TEHNIC

-

42

MUNTEANU MARIANA

TEHNIC

DEF.

43

NAIDIM SIMONA LILIANA

LIMBA FRANCEZĂ

DEF.

44

NEMES ANDREA

TEHNIC

DEF.

45

NEMESSíNYI ANNAMARIA

MATEMATICĂ

II

46

OLOSZ DENES

INFO.

-

47

PĂTRANA GEORGETA PAULA

SSU

II

48

POP MONICA MARIANA

FIZICĂ

I

49

POPA ALEXANDRA RALUCA

LIMBA ROMÂ

II

50

RÂCEAN IULIAN

MAISTRU

-

51

ROȘCA MIHĂILĂ

MAISTRU

I

52

SĂRMĂȘAN CORINA ADRIANA

LIMBA ROMÂ

DEF.

53

SOCOL CARMEN

TEHNIC

DEF.

54

SOCOL ELENA CARMEN

TEHNIC

I

55

SZASZ ADEL ANGELA

RELIGIE REFORMATA

DEF.

56

SZASZ LENKE ANA

LIMBA MAGHIARĂ

I

57

SZÉKELY ILDIKí“

CHIMIE

I

58

SZŐCS IRINA

TEHNIC

I

59

ȘTEFAN MONICA

FIZICĂ

II

60

ȚIBREA ADRIANA

TEHNIC

I

61

ZAGON IOAN

MAISTRU

I