Activități extrașcolare

4. Proiectul „Tîrgu Mureș – un oraș ecologic”

Intenția de a trezi conștiințe și a remarca importanța unui comportament firesc (natural) al omului față de mediu este o operațiune extrem de dificilă. Cu toate acestea, membri cercului de geografie „Con­stantin Herbst” al colegiului nostru au demarat în semestrul al II-lea al anului școlar 2007-2008 un proiect intitulat „Târgu Mureș – un oraș ecologic”.

Chiar dacă proiectul a demarat într-un cadru relativ restrâns (în Sala Festivă a colegiului, cu ocazia unui concurs interliceal de geografie – „Simion Văsieș”), limitat la a atrage atenția asupra unui aspect deloc lipsit de importanță, cel al finisării și armonizării relației dintre habitatul urban mureșean și mediul înconjurător, gradul mare de receptivitate al organelor locale responsabile și a mass-media l-a transformat într-un veritabil proiect de ecologie, un model de educație prin Geografie.

Scopul proiectului: responsabilizarea concetățenilor și organelor de drept în ceea ce privește problemele fundamentale ale mediului din municipiul Târgu Mureș, îndeosebi necesitatea reciclării și a protecției mediului, și implicarea tinerilor (elevilor) ca membri (cetățeni) activi ai comunității

Faza I a proiectului a în­semnat demararea unei colecte de hârtie (care s-a prelungit pe toată durata semestrului, din 1 ianuarie până în 1 iunie 2008) în colaborare cu o firmă specializată, care a asigurat transportul; au fost adunate în final 2,5 tone de hârtie, banii obținuți fiind utilizați pentru acordarea premiilor pentru con­cursul de la sfârșitul proiectului.

Faza a II-a s-a consumat în luna martie – o acțiune de curățare a malurilor râului Mureș în colaborare cu Direcția Apelor Mureș (ce s-a oferit voluntar în urma popularizării în presă a proiectului), care a oferit saci pen­tru colectarea deșeurilor, mănuși și tricouri celor 40 de elevi participanți; s-au curățat 500 m de mal strângându-se în total 16 saci de peturi și aproximativ 140 de saci cu alte deșeuri (sticle, metale, haine, electronice ș.a.).

Faza a III-a (1 aprilie 2008) a constat în plantarea a 20 de puieți de tuia (obținuți prin amabili­tatea Ocolului Silvic Tulgheș) în parcul din fața colegiului, un gest care se vrea urmat de ample acțiuni de împădurire în colaborare cu Direcția Silvică Mureș. Acțiunea a fost sprijinită de Primăria Municipiului, par­ticipând din nou 40 de elevi din clasele IX-XII, membri ai cercului de geografie și colectivului de redacție a revistei Geographia, la care s-au adăugat elevi din clasele V-VIII, redactori ai revistei Minigeographia.

Faza a IV-a, un corolar al întregii activități, un proiect de artă și ecologie întitulat „Arta Reciclării”, a reunit lucrări de artă fotografică, colaj, pictură, sculptură sau grafică, utilizând tehnicile specifice Land Art-ului și Ready Made, care au fost cuprinse într-o amplă expoziție în anticamera Sălii Festive.

Invitat special a fost domnul Vasile Mureșan, artist plastic și muzeograf, Muzeul etnografic Târgu Mureș, colaborarea interdisciplinară realizându-se prin participarea profesorului de ed. plastică, M. Frunză; la sfârșit premierea căștigătorilor (locul I: Pasc Denis și Olariu Ariton Raluca, IX H, Colegiul Papiu; locul II: clasa a II-a, Gimnaziul „Fr. Șiller”; locul III: Baricz Timea, X D, Col. Papiu). Ecourile din presa scrisă și televiziune au deschis calea spre viitorul proiect „Târgu Mureș – un oraș ecologic II”.

Derularea proiectului și finalizarea lui au fost marcate de momente de reflecție, fiind antrenate permanent, prin mese rotunde, dezbateri, rapoarte parțiale ale activității în cadrul proiectului, video-prezentări ale rezultatelor celor patru faze ș.a., gândirea critică și implicarea activă a elevilor cu propuneri de soluționare a problemelor observate în teren.

Trebuie precizată prezența, la fiecare etapă a proiectului a mai multor posturi de televiziune și reprezentanți ai diferitelor ziare locale, care au luat interviuri participanților și au susținut proiectul (An­tena 1, Pro Tv, Prima TV, Ttm, Știi TV; Radio Târgu Mureș; Cuvântul Liber, Nepuszag, Zi de Zi, City News, ș.a.).

Alături de Primăria municipiului, Direcția Apelor Mureș, Ocolul Silvic Tulgheș, interes pentru proiectul mai sus menționat au arătat și reprezentanții Bibliotecii Județene Mureș, care au organizat (prin amabilitatea doamnei director Dr. Corina Teodor) cu ocazia Zilei Pământului și a Anului Internațional al Planetei Pământ 2008, în data de 15 martie, o întâlnire cu 25 de membri ai cercului de geografie menționat, inclusiv cu echipa de proiect, realizându-se o masă rotundă cu această temă la care au participat, pe lângă realiza­torii proiectului, personalul bibliotecii și reprezentații mass-media.

Biblioteca Județeană a oferit premii, diplome și cărți participanților anunțându-și și pe viitor sprijinul necondiționat.

<< Înapoi

Următorul >>