Oferta educațională a instituției

De pe băncile școlilor s-au ridicat absolvenți care au ajuns personalități care au făcut cinste celor care i-am învățat: cadre didactice, medici, avocati, ingineri, ofiteri etc.

Școala noastră este deschisă pentru toți cei care au nevoie de educație, având ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacități, deprinderi și competențe care să le permită să-și găsească locul și menirea socială.

Școala satisface nevoia elevului de a se simți competent, integrat în colectiv și independent, respectându-l oricât de modeste i-ar fi rezultatele școlare, identificându-i atuul și aptitudinile pentru a le putea valorifica astfel încât să se steargă denumirea de elevi proveniți de la o scoală “de la țară”.

Prin competența didactică, pregătirea științifică și conduită profesională, cadrele didactice care au predat și predau in scoala noastra au reușit să asigure un nivel crescut al pregătirii elevilor, atât în ceea ce privește cultura generală, cât și în comportamentul acestora.

Dincolo de multitudinea de opinii pe această temă, o concluzie se desprinde în mod pregnant: performanțele elevilor sunt legate de calitatea și dăruirea corpului profesoral, de dotarea materială a școlii și de felul în care este structurată intervenția educativă în ansamblu. Evoluția elevilor, succesele și eșecurile școlare, eficiența lor în învățare, chiar motivația, depind de mediul social organizat de către adulți.

Din anul în care și-a deschis larg porțile cunoașterii și până în prezent, Gimnaziul ”Sfantu Gheorghe” Sângeorgiu de Mureș a demonstrat că este o școală de nota 10! Este o școală fanion a județului Mureș care, datorită dăruirii și pregătirii profesionale, metodice și științifice a cadrelor didactice, a obținut, an de an, prin elevii săi, rezultate deosebite la toate concursurile județene și naționale, pe obiecte sau în domeniile sportive și artistice.

Aceste performanțe sunt legate și de eforturile și pasiunea cu care corpul profesoral, direcțiunea școlii și personalul auxiliar s-au preocupat pentru asigurarea unor condiții materiale optime în vederea realizării procesului instructiv-educativ. Astfel, 16 săli de clasă, laboratoare de fizică, chimie, biologie, cabinete de lb. romana, lb.maghiara, lb.moderne, matematica, geografie, istorie,educatie tehnologica și informatică, un cendru de documentare și informare, o bibliotecă școlară cu 16 000 de volume, o sală de sport, un cabinet de asistență psihopedagogica deservesc de elevi și ...... de cadre didactice.

Totodată, derularea unor parteneriate educaționale cu unități de învățământ din țară și străinătate, precum și organizarea de concursuri școlare a căror valoare pedagogică este recunoscută la nivel interjudețean, au transformat această școală într-o școală emblematică.

Misiunea școlii are în vedere încadrarea procesului instructiv-educativ în contextul exigențelor actuale ale învățării permanente prin promovarea deschiderii față de noutate și asumarea acesteia, prin promovarea toleranței și nondiscriminării, a formării continue, spontane sau formale, a parteneriatului instituțional sau interinstituțional, a competitivității loiale".

Director,
Angela Csiki

 

Taguri