Oferta educațională

Specializarea: Geografia turismului

Durata studiilor – 3 ani, curs de zi

Domeniu de licență: Geografie

Oportunități de plasament:

  • Manager în turism
  • Director de hotel, pensiune, agenție de turism, unitate de agrement
  • Conducător in activitatea hoteliera si restaurante (sef complex hotelier (responsabil complex hotel-restaurant). Conducător întreprinderi mici din activitatea hotelieră și restaurante
  • Organizator activitate turistică, ghid
  • Coordonator activități ecoturistice
  • Agent protecția mediului
  • Cadru didactic, cercetător  (geografie)

În vederea aprofundării cunoștințelor teoretice și practice acumulate la orele de curs și formării deprinderilor necesare unui specialist în activități turistice, studenții Facultății de Geografie efectuează anual aplicații practice iar pe parcursul verii, practica de specialitate. Ea urmărește identificarea locațiilor cu potențial tuistic in România și stabilirea posibilităților de valorificare a acestora din perspective dezvoltării durabile.

Programe de master propuse de Facultatea de Geografie (Geografia Turismului) în anul universitar 2009-2010:
- Turism rural și ecoturism în contextul dezvoltării durabile
- Resurse turistice și protecția mediului
- Patrimoniu și turism cultural
- Monitoringul și gestionarea mediului

Taguri