Informații generale

Inscrierea și înmatricularea  la  Facultățile si Programele de Master din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Tg. Mureș, precum și Școala Postliceală se fac în perioada 6 iulie 2008 – 31 iulie 2008 în Campusul „Dimitrie Cantemir” din str. Bodoni Sándor, între orele 10-18.

Taxa de înscriere este de 60 lei și include contravaloarea documentelor necesare dosarului personal la înscriere și înmatriculare (inclusiv Carnet și Legitimație de student). Înmatricularea se face odată cu înscrierea.

Actele necesare pentru înscriere la Universitatea “Dimitrie Cantemir” și Școala Postliceală “Dimitrie Cantemir”

  • diploma de bacalaureat (în original)- pentru promoția 2008 adeverință eliberată de conducerea liceului;
  • certificat de naștere;
  • certificat de căsătorie;
  • adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului;
  • Copiile se execută la sediul Universității.

 

Material trimis de către Universitatea "Dimitrie Cantemir"

Taguri