Oferta educațională

Oferta educațională a școlii s-a  diversificat și  s-a adaptat cerințelor pieței muncii și a  agenților economici, în ultimul an școlar 2010-2011 oferta prezentându-se astfel:

Nr. Crt.Denumirea unității de Învățământ/Filiera/ProfilulSpecializareDomeniu de pregătirePlan ISJ clasa a IX-a ziLimba de predare
Nr. claseNr. elevi
Plan Școlarizare clasa a IX-a – liceu / zi
1RealMatematică-Informatică-intensiv engleză130Maghiară
2TehnicTehnician în prelucrarea lemnuluiFabricarea produselor din lemn130Maghiară
3ServiciiTehnician în turismTurism și alimentație260Maghiară
4ServiciiTehnician în activități de comerțComerț130Maghiară
Plan Școlarizare clasa a XI-a – ANUL DE COMPLETARE / zi
5Tâmplar universalFabricarea produselor din lemn130Maghiară
6Comerciant vânzător mărfuri nealimentareComerț130Maghiară
Plan Școlarizare clasa a XII-a – Liceal / Ruta progresivă
7ServiciiTehnician în gastronomieTurism și alimentație130Maghiară
Plan Școlarizare clasa a XII-a – SAM SERAL/ Ruta progresivă
8Fabricarea produselor din lemn/Tehnician în prelucrarea lemnuluiFabricarea produselor din lemn130Maghiară
Plan Școlarizare Postliceal / Ruta progresivă
9Agent de turism - ghidTurism130Maghiară

1.Activități opționale:

Ansamblu sportiv ( fotbal masculin și feminin, handbal, baschet, atletism)
Responsabil : prof. Soós Levente
e-mail: ocsi_soos@yahoo.com

Ansamblu coral
Responsabil: prof. Kacsó László
                                  
Cerc teatru
Responsabil: prof. Kovács Katalin
e-mail: kovka139@yahoo.com

Cerc turistic (aprofundarea activităților specifice din domeniul turismului)
Responsabil: prof. Bokor Reka
e-mail: rekucika_007@yahoo.com


Revista școlii: Diákkacat
Responsabili: prof. Vass Katalin
Prof. Vass Julia
e-mail: sunike78@yahoo.com

2.Activități extrașcolare

Activități ale Consiliului Elevilor – resp: președintele CE, 
Consilier Educativ:prof. Barabási Szidónia Judit

Balul Bobocilor – resp. diriginții claselor  a X-a
Programe educative – resp. psiholgul școlar: Szilágyi Monica, diriginți
Activități organizate cu ocazia zilelor naționale ale României, Ungariei, Unirii, etc. – resp. profesorii de specialitate

Concursuri și competiții sportive – resp. profesorii de educație fizică și sport
Maturandum – resp. diriginții claselor a XI-a

Zilele Liceului – resp. CE, consilierul educativ, diriginți

Panoramic Liceal – resp. imaginea școlii: prof. Szente Andrea

Proiecte europene în derulare: 
Comenius (parteneriat multilateral)–European Knowledge Based on National  Sources
Youth in Action – Green Europe
resp. proiecte:prof.  Szente Andrea

Excursii în țară și străinătate – resp.: diriginții
Schimb de experiență cu elevii și profesorii școlilor partenere din țară și străinătate – resp: profesori de specialitate, diriginți

E-mail:
Barabási Szidónia Judit (Consilier educativ): szidi79@yahoo.com
Szilágyi Monica: (psiholog scolar): csongimonika@yahoo.com
Szente Andrea: saint_andi@yahoo.com

Taguri