Liceul „DOMOKOS KAZMÉR”

Grupul Școlar „DOMOKOS KAZMÉR” este localizat în orașul Sovata, județul Mureș, județ care este cuprins în Regiunea 7 Centru.
Orașul este situat în partea de est a județului Mureș, deservind zona de la Bălăușeri până la Reghin și zone din județul Harghita , acoperind o suprafață de aproximativ 600 km2.

Școala noastră este unica școală din zonă care asigură formarea inițială a forței de muncă pentru sectorul industrial. Această unicitate contribuie esențial la creșterea responsabilității actului educațional și la implicarea activă a întregului personal al școlii. În anul școlar 2009-2010 instituția noastră de învățământ este frecventată de  648 elevi organizați  în 26 de clase după cum urmează:

  • 16 clase învățământ liceal - zi ( din  care  4 clase  filiera  teoretică  și  12  clase  filiera  tehnologică )
  • 2 clase învățământ liceal - frecvență redusă
  • 2 clase școala de arte și meserii – nivel 1 de calificare
  • 2 clase an de completare – nivel 2 de calificare
  • 2 clase ruta progresivă de calificare – nivel 3 de calificare
  • 1 clase învățământ postliceal  anul I
  • 1 clase învățământ seral

Școala dorește să ofere celor dornici de instruire și educație din Sovata și împrejurimi,oportunități accesibile, de înaltă calitate, sprijinind în același timp dezvoltarea carierei,sporirea calității vieții și prosperitatea economică.

Baza materială

Baza materială a școlii se compune din 3 locații pentru activități teoretice(clădirea centrală cu 6 săli de clasă și 2 laboratoare de informatică - 65 calculatoare - conectate în rețea și la internet, clădirea aflată în proprietatea Bisericii Catolice cu 2 săli mici de clasă și o clădire cu 1 sală de clasă și un laborator de chimie), 2 ateliere școală pentru activități practice, 2 săli de sport, o bibliotecă cu peste 16.000 volume, un cabinet de orientare și consiliere psiho-pedagogică. Pentru elevii proveniți din mediul rural sau de la distanțe mari, școala dispune și de un internat cu 28 locuri de cazare și o cantină școlară.

Cu toate că educația se desfășoară în 2 schimburi (înainte și după-masă), instituția de învățământ nu dispune spațiu suficient pentru desfășurarea orelor de curs. Prin proiecte (Program de reabilitare a liceelor finanțat de Guvernul României și Banca Mondială și programul PHARE TVET RO 2004-2006) s-a încercat remedierea situației, însă nici prin realizarea unei noi clădiri care cuprinde 6 săli de clasă și 2 laboratoare, și un atelier pentru prelucrarea lemnului și turism și alimentație publică, nu se obține spațiu suficient.

Programul de funcționare al instituției

Ciclul liceal:

- schimbul 1: 08.00 - 15.00
- schimbul 2: 13.00 - 20.00

Secretariat: 07.30 – 16.30

Bibliotecă: 
- marți:12:00-20:00
- miercuri: 8:00 – 18:00
- joi: 8:00 – 19:00
- vineri: 8:00 – 19:00

Acordă o notă acestei instituții

Media Rating: 4.9/10 (total: 39)

Lasă un comentariu

Scrie un comentariu


Taguri