Oferta educațională

Plan de școlarizare pentru anul 2009-2010 

Fondată  în anul 1960, școala a avut de la începuturile sale statutul de liceu, reprezentând o cale deschisă spre afirmarea multor tineri. Instituția noastră este recunoscută valoric atât la nivelul Municipiului Târnăveni, cât și la nivelul instituțiilor școlare județene, reprezentând un reper pentru tinerii absolvenți ai claselor gimnaziale, pentru liceeni, pentru alte instituții ale comunității locale și pentru cetățeni.

Recunoașterea valorică s-a sedimentat în timp. O școală ai cărei reprezentanți sunt preocupați constant de asigurarea calității educației, în scopul formării tinerilor pentru integrarea lor cu succes în societate este o școală care și-a fixat obiectivele cu responsabilitate și rațiune.

La Liceul Teoretic “Andrei Bârseanu” funcționează 24 clase de liceu și 3 clase de gimnaziu. Clasele liceale, câte 6 pentru fiecare nivel de studiu, sunt delimitate pe două componente, în funcție de limba de predare: limba română/ limba maghiară. De asemenea, ele sunt grupate în funcție de profil: real și uman. La profilul real, elevii au posibilitatea de a opta pentru clasele de matematică-informatică sau pentru clasa de științe ale naturii. Elevii cu aptitudini umaniste au posibilitatea de a opta pentru clasele de Filologie sau pentru clasa de Științe sociale.

Indiferent de profilul urmat, elevii școlii noastre, coordonați de dascăli responsabili, s-au evidențiat prin rezultate deosebite atât în cadrul competițiilor școlare, cât și la examenele naționale. În acest sens, e de menționat faptul că fiecare generație de liceeni absolvenți ai școlii noastre pășește în viață cu un cumul considerabil de  cunoștințe și de aptitudini, de valori umane însușite, beneficiind de oportunitatea de a-și alege calea de urmat și de a-și asigura succesul.

Cadrele didactice manifestă un interes constant în ceea ce privește formarea continuă. Eficiența activităților educative, cultural-artistice și sportive desfășurate în această instituție de învățământ  rezultă din crearea unei atmosfere de lucru constructive, materializată sub forma pregătirii riguroase a dascălilor, a gradului sporit de implicare creativă a elevilor și a sprijinului acordat de părinți și de reprezentanții comunității locale.

Plan de școlarizare pentru anul 2010-2011

Învățământ gimnazial

 

clasa a V-a

28 locuri

Învățământ liceal de zi cu predare în limba română

Profil real

clasa a IX-a A Matematică Informatică

28 locuri

clasa a IX-a B Științele naturii

28 locuri

Profil uman

clasa a IX-a C Filologie

28 locuri

clasa a IX-a D Științe sociale

28 locuri

Învățământ liceal de zi cu predare în limba maghiară

Profil real

clasa a IX -a E Matematică-Informatică

28 locuri

Profil uman

clasa a IX -a F Filologie

28 locuri

Activități opționale

1. Prezentarea activităților opționale -
2. Numele și adresa de e-mail ale responsabililor cu activitățile opționale

3. Numele și adresa de e-mail ale responsabililor revistei școlii (unde e cazul)    – Anuarul școlii - Responsabil prof. dr. SUCIU IOAN, siiioan@yahoo.com

Activități extrașcolare

1. Prezentarea activităților extrașcolare

    * Balul bobocilor
    * Zilele liceului
    * Aniversarea zilei naționale 1 Decembrie
    * Serbările iernii 2009-2010
    * Eminesciana 2010
    * Dragobete- Mărțisor 2010
    * „De ziua ta, iubită mamă”
    * Serbări pascale
    * Olimpiadele școlare
    * Gloriosul mai - 2010
    * Săptămâna adolescentului
    * Promoția …. 50

Responsabil cu activitățile extrașcoloare. Prof. Covrig Ionel, ionel.covrig@yahoo.com

Taguri