Conducerea liceului ”Andrei Bârseanu”

Director: prof. dr. SUCIU IOAN
Director adjunct:prof. MAGO ATTILA MARTON

Corpul profesoral

Catedra de limba și literatura romaní£, limba și literatura maghiară, latină, literatura universalí£

Responsabil comisie metodicí£: Rezan Ancuța

    Selistean Diana
    Henț Nicolae Adrian
    Girlonta Emilia Cosmina
    Coman Rodica
    Csiki Gyöngyi
    Szilagyi Anna Rozsika
    Cerghizan Doru
    Harsan Maria
 
Catedra de limbi moderne

Responsabil comisie metodicí£: Gherasim Aurelia


   Stoica Emilia
   Dora Cristina
   Groza Elisabeta
   Rezan Anca
   Hent Nicolae
   Szilagyi Mihai
   Nistor Maria

 

Catedra de matematicí£-informaticí£

Responsabil comisie metodicí£: Blaga Cornel

    Andreescu Dorin
    Hancu Daniel
    Mago Attila
    Stoica Daniela
    Feier Ciprian
    Keszeg Levente
 
Catedra de fizicí£-chimie

Responsabil comisie metodicí£: Scheitz Endre

    Suciu Ioan
    Voda Claudia
    Nistor Daniela
    Gagyi Bela
    Keszeg Levente
    Vass Petru

Catedra de științe socio-umane, istorie, religie și arte

Responsabil comisie metodicí£: Olar Marioara


    Covrig Ionel
    Beres Ilona
    Popa Doina
    Dora Cristina
    Szelcuzan Istvan
    Stanciu Amalia
    Fazekas Emese
    Harsan Maria 
    Girlonta Cosmina
    Keszeg Ilonka
    Turcu Liviu
    Bordean Lenuta
    Todea Andreea
    Radulici Claudiu
    Ugron Noemi
    Biris Carmen
    Manta Ilie
    Cerghizan Doru
   
 
Catedra de biologie-geografie

Responsabil comisie metodicí£: Suciu Laura

  
    Stoica Octavian
    Pataki Ladislau
    Chis Elena
    Beres Ilona
    Hidi Balint
    Biris Carmen
    Podar Mihaela
    Keszeg Levente

Catedra de educație-fizicí£
Responsabil comisie metodicí£: Ignat Patricia

Bucur Imola
Petraș Cristian

Corpul profesoral

Nr. crt.NumeI.PrenumeSpecialitateaGradul didacticVechime in invatamant
1ANDREESCUFDORINMatematicaI24
2BERESGILONA MARIAIstorie GeografieII11
3BIRIȘ NEGRUPCARMENGeografieDefinitivat3
4BLAGAGGAVRIL CORNELMatematicaI36
5CERGHIZANSALINALimba romanaDefinitivat13
6CERGHIZANIDORIN-VASILELimba latinaDefinitivat13
7CHIȘFELENAGeografieI28
8COVRIGIIONELIstorieI43
9CSIKIIERZSEBET GYONGYILimba maghiaraDefinitivat6
10DORAECRISTINALimba francezaII9
11FAZEKASAEEMESEReligieI15
12FULOPDDEZSO ALPARReligieDebutant1
13FULOP ERIKALimba maghiaraDefinitivat7
14GAGYIFBELAChimieII41
15GÎRLONȚAGHCOSMINALimba romanaII11
16GHERASIMAAURELIA VERONICALimba francezaII34
17HANCUADANIEL VALERIUMatematicaII13
18HĂRȘANIMARIAReligieDefinitivat3
19HENȚNNICOLAE ADRIANLimba romanaDefinitivat5
20HIDIABALINTBiologieDefinitivat3
21HORIA RADUStiinte socio-umaneDebutant1
22IGNATPPATRICIA DORINAEd. FizicaI28
23KESZEG ILONKAEd. PlasticaII6
24MAGOMATTILA MARTONMatematicaII9
25MORARUALIANA MIHAELAInformaticaDefinitivat10
26NISTORIDANIELA MONICAChimieI16
27NISTORSMARIALimba englezaII17
28OLARDMARIOARAStiinte socio-umaneI20
29PATAKIELADISLAUBiologieI22
30POPAVDOINAIstorieII11
31REZANTANCUTA EUGENIALimba romanaII12
32SCHEITZAENDRE PETRUFizica ChimieI36
33SELCUZAN SANDOREd. FizicaDebutant1
34SELISTEANIDIANA ELENALimba romanaII6
35STANCIUSAMALIAStiinte socio-umaneDefinitivat7
36STOICANDANIELAInformaticaII11
37STOICAIEMILIALimba englezaII11
38STOICAOOCTAVIANBiologieI14
39SUCIUIIOANFizicaI28
40SUCIUILAURABiologieI27
41SZEKELY ATTILAMatematicaDebutant2
42SZEKELY SZABOLCSEd. MuzicalaDebutant1
43SZELCUZANIKATALINStiinte socio-umaneDefinitivat7
44SZILAGYIAANNA ROZSIKALimba maghiaraDefinitivat8
45TĂMAȘSCERASELLA IULIANALimba englezaII10
46TET VERONICAEd. AntreprenorialaDebutant1
47TURCUDLIVIUMuzicaDebutant3
48VASSIPETRUChimieI42
49VODĂTFLORENTINA CLAUDIAFizicaI21

Taguri