Capitolul VI- Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 59. - Asociația Psihologilor din România desemnează un comitet de inițiativă care convoacă Adunarea de constituire a Colegiului, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 60. - Adunarea de constituire a Colegiului alege Comitetul director provizoriu, președintele interimar și desemnează comitete de inițiativă teritoriale.

Art. 61. - Comitetul director ales de Adunarea de constituire a Colegiului elaborează în termen de 6 luni documentele prevăzute la art. 33 lit. d), e), g) și h) și, în același termen, convoacă Convenția națională a Colegiului.

Art. 62. - Cu 3 luni înaintea Convenției naționale, comitetele filialelor teritoriale ale Colegiului organizează convențiile filialelor, care aleg membrii comitetelor, desemnează reprezentanții la Convenția națională și aprobă propunerile pentru funcțiile la nivelul Colegiului.

Art. 63. - Convenția națională aprobă documentele de organizare și funcționare prevăzute de prezenta lege, alege președintele și membrii Comitetului director, pentru un mandat de 4 ani.

Art. 64. - Impunerea de către Colegiu a unor restricții privind amplasarea și numărul cabinetelor psihologice de liberă practică este strict interzisă.

Art. 65. - Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la constituirea forurilor de conducere ale Colegiului.

Art. 66. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

p.PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
CONSTANTIN NIȚĂ

București, 27 mai 2004.
Nr. 213.

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook

Evaluează acest conținut

 
 
 
 
 
 
 
Evaluează
 
 
 
 
 
 
0 Evaluări
0 %
1
5
0