Capitolul IV- Finanțarea activității Colegiului

Art. 49. - Sursele de finanțare ale Colegiului sunt următoarele:

a) cotizații;
b) taxe;
c) donații și sponsorizări din partea unor persoane fizice și juridice;
d) alte surse, conform legilor în vigoare.

Art. 50. - Repartizarea bugetului pentru Comitetul director și comitetele filialelor se aprobă de către Consiliul Colegiului.


Art. 51. - Fondurile bănești se utilizează pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, investiții și dotări, precum și pentru alte scopuri aparținând domeniului specific de activitate.

Art. 52. - Activitatea financiară se supune controlului organelor în drept.

Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din data 06/01/2004 L213/2004

 

Taguri