Capitolul V- Răspundere disciplinară

Art. 53. - Comitetul director al Colegiului judecă litigiile și abaterile deontologice, disciplinare și profesionale ale psihologilor, în conformitate cu Codul de procedură disciplinară.

Art. 54. 
(1) Psihologii cu drept de liberă practică care încalcă prevederile prezentei legi și regulamentele specifice privind exercitarea profesiei de psiholog sau nu respectă Codul deontologic răspund disciplinar în funcție de gravitatea abaterii, putând fi sancționați cu:

a) mustrare;
b) avertisment;
c) suspendarea temporară, pe un interval de 6-12 luni, a avizului de exercitare a profesiei;
d) retragerea definitivă a atestatului.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) se comunică în termen de 10 zile inspectoratului teritorial de muncă, precum și instituției sau unității cu care psihologul sancționat a încheiat contractul de muncă.

Art. 55. - Sancțiunile prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a) și b) se aplică de către Comisia de deontologie și disciplină, la propunerea comisiilor de specialitate ale Comitetului director, iar cele menționate la art. 54 alin. (1) lit. c) și d), de către Comitetul director, la propunerea Comisiei de deontologie și disciplină.

Art. 56. - Sancțiunile prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a) și b) pot fi contestate la Comitetul director, iar cele menționate la art. 54 alin. (1) lit. c) și d), la Consiliul Colegiului.

Art. 57. - Răspunderea disciplinară a psihologilor cu drept de liberă practică atestați potrivit prezentei legi nu exclude răspunderea penală, contravențională, civilă sau materială, conform prevederilor legale.

Art. 58. - Practicarea profesiei de psiholog, în condiții de liberă practică, de către o persoană care nu are această calitate constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului penal.

Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din data 06/01/2004 L213/2004.

 

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook

Evaluează acest conținut

 
 
 
 
 
 
 
Evaluează
 
 
 
 
 
 
0 Evaluări
0 %
1
5
0