Capitolul I- Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta lege reglementează modul de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România.

Art. 2.
(1) Au dreptul să exercite profesia de psiholog:

a) cetățenii români;
b) cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ai celorlalte state din Spațiul Economic European, prin stabilire în România sau în regim de servicii temporare;
c) cetățenii din alte țări cu care România are convenții bilaterale în domeniu.

(2) Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică se face de către persoanele prevăzute la alin. (1), care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, cu diplomă de licență în psihologie sau asimilată, obținută într-o instituție de învățământ superior acreditată, din România sau din străinătate, recunoscută sau echivalată, după caz, potrivit legii.

Art. 3. - Psihologul cu drept de liberă practică se supune, în exercitarea profesiei, prevederilor legislației naționale, europene și internaționale, referitoare la drepturile fundamentale ale omului.

Art. 4.
(1) Psihologul cu drept de liberă practică își desfășoară activitatea pe baza principiului independenței profesionale, care îi conferă dreptul de inițiativă și decizie în exercitarea actului profesional, cu asumarea deplină a răspunderii pentru calitatea acestuia.
(2) Confidențialitatea actului psihologic este protejată prin lege și este o obligație a oricărui psiholog.

Art. 5. - Psihologul cu drept de liberă practică desfășoară următoarele tipuri de activități:

a) studiul comportamentului uman și al proceselor mentale;
b) investigarea și recomandarea căilor de soluționare a problemelor psihologice;
c) elaborarea și aplicarea de teste pentru măsurarea inteligenței, abilităților,
aptitudinilor și a altor caracteristici umane;
d) testarea psihologică, prevenirea și psihoterapia tulburărilor emoționale și de personalitate, precum și a fenomenelor de inadaptare la mediul social și profesional;
e) interpretarea datelor obținute și elaborarea recomandărilor pe care le consideră necesare.

Art. 6. - Exercitarea profesiei de psiholog se desfășoară:
a) în sectorul privat, în regim salarial, sau independent cu drept de liberă practică, potrivit dispozițiilor prezentei legi și ale altor reglementări și acte normative în vigoare;
b) în sectorul public, în care psihologii au, după caz, statutul de funcționar public, cadru didactic și alte funcții, potrivit prevederilor legilor speciale și regulamentelor sau statutelor instituției respective.

Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din data 06/01/2004 L213/2004

 

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook