Onestitate în reclamă

Art. X.1. Psihologii își pot face publicitate numai pe baza propriilor realizări, evitând promovarea unui palmares profesional fals sau exagerat și cu condiția să nu pună în cauză activitatea unui coleg de profesie.

Nu sunt considerate acțiuni publicitare acele manifestări în care numele sau aspecte ale activitatii lor profesionale sunt menționate în materiale scrise sau audiovizuale realizate de către terți în scopul informării publicului și nici acele intervenții publice ale psihologilor cu referiri la activitatea sau creațiile lor, dacă acestea nu sunt comandate și plătite de către aceștia.

Responsabilități de reclamă

Art. X.2.

(a) Psihologii care angajează persoane fizice sau juridice în scopul de a creea și/sau difuza mesaje care să promoveze practica lor profesională, produsele sau activitățile lor își vor păstra responsabilitatea  profesională pentru mesajele respective;
(b) Psihologii nu vor oferi remunerări angajaților din presa scrisă și audiovizuală sau alte forme de comunicare a informației către public pentru a li se face publicitate în cadrul programelor/secțiunilor de știri ;
(c) Publicitatea făcută  activității unui psiholog trebuie să fie explicită și identificată ca atare.

Art. X.3. Psihologii care se ocupă cu anunțurile, cataloagele, broșurile sau reclamă pentru simpozioane, seminarii sau alte programe educaționale și care nu au o calificare adecvată se vor asigura că descriu cu precizie publicul țintă, programul, obiectivele educaționale și taxele.

Reprezentarea în declarații

Art. X.4. Psihologii vor clarifica dacă acționează ca simpli cetățeni, ca membrii ai unor organizații sau grupuri specifice, atunci când dau declarații sau când sunt implicați în activități publice.

Declarații publice

Art. X.5. Atunci când psihologii oferă informații, exprimă puncte de vedere pe teme profesionale și fac declarații publice prin mijloace de informare în masă, publicații de specialitate sau în format electronic, se vor asigura că acestea se înscriu în limitele competențelor profesionale și nu contravin prevederilor prezentului Cod.

Situații publice

Art. X.6. Psihologii își asumă responsabilitatea deplină pentru apariția lor publică, care trebuie să fie în acord cu principile și standardele din prezentul cod. Psihologii vor oferi informații corecte referitoare la: experiența și calificarea lor, titlurile academice, lucrarile publicate și rezultatele studiilor lor, statutul profesional și afilierea la diferite organizații, serviciile pe care le acordă și calitatea acestora, taxele percepute. 
   

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook

Evaluează acest conținut

 
 
 
 
 
 
 
Evaluează
 
 
 
 
 
 
0 Evaluări
0 %
1
5
0