Obținerea permisiunii

Art. VIII.1. Psihologii trebuie să obțină permisiunea clienților/subiecților sau a reprezentanților lor legali înainte de a efectua înregistrări audio, video sau scrise în timpul furnizării serviciilor sau în cercetare.

Păstrarea datelor

Art. VIII.2.
Psihologii vor colecta numai acele date care sunt relevante pentru serviciul oferit și vor lua toate măsurile pentru a proteja aceste informații. Originalul și eventualele copii ale acestor informații pot fi păstrate numai cu acordul clienților.


Protejarea datelor

Art. VIII.3. Psihologii se vor asigura că înregistrarile asupra cărora au control ramân identificabile numai atât timp cât sunt necesare pentru scopul pentru care au fost realizate și prezintă că anonima ori distruge orice înregistrare aflată sub controlul lor și care nu mai e nevoie să fie identificabilă personal.

Transferul datelor

Art. VIII.4.
Datele colectate și înregistrate pot fi transferate către psihologii care preiau clienții, consultate si utilizate de colegi de profesie indiferent de forma de atestare, dacă persoanele vizate și-au dat în mod neechivoc consimțământul, iar acest consimțământ nu a fost retras.

Distrugerea datelor

Art. VIII.5. Dacă psihologul renunță la practica sa profesională prin intermediul careia a realizat acele înregistrari sau dacă acesta se pensionează, va căuta să distrugă înregistrarile respective. Înregistrarile pot fi plasate către un alt psiholog numai cu consimțământul celor implicați, obținut în prealabil, pentru acele înregistrări. În situația suspendării sau încetării dreptului de liberă practică datele vor fi distruse, dacă nu se impune transferarea lor.

 

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook

Evaluează acest conținut

 
 
 
 
 
 
 
Evaluează
 
 
 
 
 
 
0 Evaluări
0 %
1
5
0