Standarde etice generale

Cunoasterea competențelor

Art. IV.1. Psihologii au obligația să-și cunoască foarte bine limitele de competență în oferirea de servicii psihologice, în activitatea de predare sau de cercetare.

Art. IV.2. Psihologii sunt datori să acționeze, pe toată durata exercitării profesiei, în vederea formării și practicării la standarde cât mai înalte a propriilor competențe profesionale.

Servicii psihologice în acord cu competența

Art. IV.3. Psihologii se vor angaja numai în acele activități profesionale pentru care au cunoștințele, aptitudinile, atitudinile, experiența și atestarea necesare.

Prezentarea onestă a competenței

Art. IV.4. Psihologii nu vor prezenta fals limitele competenței lor și nu vor prezenta pregătirea sau formarea lor într-un mod care să le favorizeze nemeritat poziția sau imaginea publică,  indiferent de tipul de activitate profesională desfășurată.

Limitarea competenței

Art. IV.5. Atunci când psihologii urmează să desfășoare servicii psihologice, cercetări sau să predea dincolo de limitele de competență aceștia vor căuta să obțină cât mai rapid competența necesară (care va presupune, dupa caz, studiu, evaluare și supervizare) și numai apoi se vor angaja în desfasurarea activităților vizate. (excepție IV.7.)

Consultarea în caz de limită a competenței

Art. IV.6. În exercitarea profesiei, atunci când psihologii constată că ajung într-un impas profesional sau sunt în postura de a-și depășii limitele de competență, vor consulta colegii sau supervizorul.

Servicii psihologice în afara competenței

Art. IV.7. În cazul în care pentru un tip de serviciu psihologic solicitat nu există standarde generale recunoscute, nici programe de formare profesională, nici specialiști atestați și disponibili în acel domeniu și totusi psihologii sunt solicitați, aceștia vor depune toate eforturile pentru obținerea unui standard minimal de competență având permanet grijă să protejeze clienții, studenții, supervizații, participanții și pe toți cei implicați pentru a nu produce acestora daune sub o formă sau alta. În acest caz serviciul va continua până când solicitarea încetează sau până când un specialist cu competență recunoscută în acel domeniu devine disponibil.

Pregatirea continuă

Art. IV.8. Psihologii au obligația să depună permanent un efort de menținere și dezvoltare a competențelor lor prin informare permanentă, programe de formare profesională de specialitate, consultări cu ceilalți specialiști din domeniu ori prin cercetări care să conducă spre creșterea competenței profesionale, conform standardelor Colegiului Psihologilor din România.

Obiectivitatea

Art. IV.9. Psihologii au obligația de a fi conștienti de limitele procedurilor folosite, indiferent de tipul de activitate. Psihologii vor avea grijă ca furnizarea serviciilor, cercetarea stiințifică, prezentarea rezultatelor concluziilor să fie facută cu maximă obiectivitate, evitând orice tendință de prezentare parțială sau cu tentă subiectivă.

Delegarea

Art. IV.10. Psihologii care delegă activități profesionale spre angajați, supervizați, cercetători, asistenții vor lua toate măsurile pentru a evita încălcarea standardelor de competență ale prezentului Cod.

Afectarea competenței

Art. IV.11.
Atunci când psihologii realizează ca din motive de sănătate ori din cauza unor probleme personale nu mai pot să ofere în condiții de competență o anumită activitate profesională, aceștia vor cere sprijin și asistență profesională pentru a decide dacă trebuie să-și limiteze, suspende sau să încheie respectiva activitate profesională.

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook

Evaluează acest conținut

 
 
 
 
 
 
 
Evaluează
 
 
 
 
 
 
0 Evaluări
0 %
1
5
0