Întreruperea serviciului din  motive de confidențialitate

Art. VI.3. Psihologii clarifică ce măsuri se vor lua pentru protejarea confidențialității și ce responsabilități familiale, de grup ori comunitare au pentru protejarea confidentialității, atunci când desfășoară activități de cercetare sau oferă servicii. Înainte de primirea consimțământului psihologul va informa clientul cu privire la limitele confidențialității și condițiile în care acesta poate fi încalcat, precum și asupra utilizării posibile a informațiilor rezultate în urma activității sale.

Dezvăluirea de informații

Art. VI.4. Psihologii pot împărtăși informațiile confidențiale cu alții numai cu consimțământul celor vizați ori de o așa manieră încât cei vizați să nu poata fi identificați, excepție făcând situațiile justificate de lege sau în circumstanțe de iminență sau posibilă vătămare fizică sau crimă.

Confidențialitatea de colaborare

Art. VI.5. În cazul în care cu același client lucrează doi psihologi în același timp, aceștia vor colabora pe cât posibil, fară restricții de confidențialitate, excepție făcând situația în care există o opoziție clară din partea clientului în acest sens. De asemenea personalul auxiliar va păstra confidențialitatea informațiilor la care are acces prin natura activitățiilor sale.

Utilizarea informațiilor

Art. VI.6. Rezultatele, documentarile și notițele psihologului pot fi folosite numai într-o formulă care păstrează cu rigurozitate anonimatul.

Confidențialitatea față de terți

Art. VI.7.
În cazul în care există terți implicați în activitatea profesională a psihologului, acesta va clarifica cu părțile implicate limitele confidențialității, condițiile de păstrare a confidențialității și nu va da curs nici unei solicitări, venite de la o terță parte în dezvăluirea de informații confidențiale, decât în condițiile respectării legi și limitelor confidentialității.
   

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook

Evaluează acest conținut

 
 
 
 
 
 
 
Evaluează
 
 
 
 
 
 
0 Evaluări
0 %
1
5
0