Informații utile

Evoluția rezultatelor elevilor și situația lor după  terminarea studiilor preuniversitare

Unitatea noastră școlară fiind un grup școlar, ceea ce presupune faptul că este structurat pe toate ciclurile de învățământ, începând de la grădiniță și terminând cu nivelul liceal, respectiv SAM,  este mult mai ușor de prezentat evoluția elevilor în funcție de rezultatele obținute atât la învățătură la sfârșitul anului școlar cât și la examenele de absolvire.

Aceasta este demonstrată prin datele din tabelul de mai jos în care este prezentată situația promovabilității.

Tabelul 3. Situația la învățătură pe forme de învățământ, în 3 ani consecutivi .

 

ANUL ȘCOLARFORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNTELEVI INSCRIȘIELEVI PROMOVAȚIPROCENT (%)
2003 – 2004Gimnazial20717584,54
2003 – 2004Liceal18217495,6
2003 – 2004Profesional5353100
2004 – 2005Gimnazial25924795,37
2004 – 2005Liceal19618895,91
2004 – 2005Profesional5252100
2005 – 2006Gimnazial22220391,44
2005 – 2006Liceal19919195,97
2005 – 2006Profesional3737100
2006 – 2007Gimnazial21019592,85
2006 – 2007Liceal20419796.56
2006 – 2007Profesional716794.36

 

Se observă foarte ușor cum procentul de promovabilitate crește direct proporțional cu înaintarea în vârstă a elevilor. Un motiv pentru care promovabilitatea este mai mare la ciclul liceal și profesional este și faptul că la aceste cicluri nu mai este învățământ obligatoriu, sunt mult mai interesați decât cei de la ciclurile inferioare.

În continuare mi s-a părut destul de interesantă și evoluția elevilor la examenele de absolvire și anume Testare Națională pentru elevii claselor a VIII-a, examenul de absolvire pentru școala de arte și meserii și examenul de bacalaureat pentru absolvenții de liceu.

Tabelul 4. Rezultatele la examenul de bacalaureat în ultimii 4 ani

AN ȘCOLARELEVI ÎNSCRIȘIELEVI ADMIȘIPROCENT (%)
2003-2004333296.96
2004-20054141100
2005-2006424197.62
2006-20073434100

 
Tabelul 5. Rezultatele examenului de absolvire a școlii profesionale în ultimii 4 ani

AN ȘCOLARELEVI ÎNSCRIȘIELEVI ADMIȘIPROCENT (%)
2003 – 2004191789,47
2004 - 2005141285,71
2005 – 20061919100
2006 - 20071717100

Tabelul 6. Rezultatele examenului de Testare Națională  în ultimii 4 ani

AN ȘCOLARELEVI ÎNSCRIȘIELEVI ADMIȘIPROCENT (%)
2003 – 2004363494,44
2004 - 20053030100
2005 – 2006484695,83
2006 - 2007474187,23

 

Studiind datele mai sus prezentate reiese foarte clar că procentul cel mai mare pe ansamblul celor 4 ani prezentați este tot la examenul de bacalaureat, înca o dată este demonstrat faptul că vârsta își spune cuvântul, odată cu înaintarea în ciclul liceal, elevii  devin tot mai responsabili și mai interesați de a-și îmbogății cunoștințele și de a obține rezultate cât mai bune.

La olimpiadele și concursurile școlare, rezultatele ultimilor trei ani au fost bune și chiar foarte bune, existând in fiecare din acești ani cel putin 2-3 elevi calificati la faza națională a competițiilor. Rezultate mai bune s-au obținut la limba si literatura română, chimie, biologie, limba franceză.

Analizând inserția abso1venților pe piața muncii in ultimii trei ani, avem urmatoarele situații :

Tabelul 7. Inserția absolvenților de liceu pe piața muncii, pe ultimii 4 ani.

An școlar 2003 - 2004CLS. XII - REALCLS. XII -UMANTOTAL ELEVI
Număr elevi171532
Facultate12113
Colegii279
Angajați369
Șomeri-11An școlar 2004 - 2005CLS. XII - REALCLS.XII -UMANTOTAL ELEVI
Număr elevi192241
Facultate101626
Colegii426
Angajați134
Șomeri415An școlar 2005 - 2006CLS. XII - REALCLS.XII -UMANTOTAL ELEVI
Număr elevi202242
Facultate141226
Colegii459
Angajați257
Șomeri---An școlar 2006 – 2007CLS. XII - REALCLS.XII -UMANTOTAL ELEVI
Număr elevi181634
Facultate121022
Colegii437
Angajați235
Șomeri---

 

Din datele prezentate mai sus se constată că majoritatea absolvenților de liceu  își continuă studiile în universități sau colegii în procente destul de mari, și anume:

2003 - 2004 din total absolvenți, 66 % continuă studiile;
2004 – 2005 din total absolvenți 79 % continuă studiile;
2005 – 2006 din total absolvenți 83 % continuă studiile;
2006 – 2007 din total absolvenți 85 % continuă studiile

Este vizibilă creșterea de la an la an a numarului de absolvenți de liceu care își continuă mai departe studiile universitare.

Absolvenții școlii profesionale din ultimii doi ani după terminarea studiilor au următoarea încadrare:

1. încadrați în specializare= 65%
2.încadrați în alte domenii= 18 %
3.șomeri = 12%

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook