De mâine copiii învață în sufragerie?!

Educația la domiciliu (homeschooling) este o formă alternativă de învățământ. Diferă de sistemul educațional tradițional prin faptul că procesul instructiv-educativ are loc în căminul elevilor. Părinții au rolul de profesori.

Conceptul s-a născut în urma apariției cărții lui John Caldwell Holt. Neavând nici o pregătire în domeniul pedagogiei, fiind marinar de profesie, a reușit să revoluționeze sistemul de învățământ în țările mai dezvoltate. A fost printre primii, care a criticat forma tradițională de învățământ, afirmând că eșecul școlar se datorează presiunii exercitate asupra elevilor în școală. Prin anii 70”™, 80”™, adepții acestui curent educațional au dovedit că sistemul de învățământ clasic e dăunător elevilor din punct de vedere social, mintal și fiziologic.

Principiile filozofice al învățământului acasă, au la bază îmbinarea metodelor pedagogice existente. Astfel regăsim metoda lui Montessori, elemente din pedagogia lui Waldorf, a lui Charlotte Mason, și unele elemente din sistemul educațional clasic.

Impedimente legale…

În țara noastră s-a înființat Asociația Homeschooling România (AHR) cu scopul de a promova această metodă alternativă de învățare. Președintele asociației, Gabriel Curcubet a înaintat câteva memorii la Ministerul Educației și la Comisia de învățământ în vederea legalizării homeschoolingului. Nu a fost aprobată funcționarea legală a acesteia în România.

Legea învățământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial în 2003, prevede frecventarea obligatorie a învățământului de 10 clase, forma de zi, care încetează la vârsta de 18 ani."  Singura posibilitate legală de a învăța la domiciliu în România, se referă la acele cazuri în care elevii din motive întemeiate nu se pot deplasa la școală.

Legea românească actuală, privind învățământul spune că: “părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal este obligat să ia măsuri pentru asigurarea frecvenței școlare a elevului în învățământul obligatoriu. Nerespectarea acestei prevederi din culpa părintelui, a tutorelui legal instituit sau a susținătorului legal constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 50 și 200 RON.”. Cei care își învață copiii la domiciliu riscă să fie amendați.

Treizeci de „elevi” învață la domiciliu momentan în România, putem citi pe pagina web al AHR. Acești copiii practic nu vor avea diplomele necesare, care să dovedească cunoștințele și competențele lor. Soluții alternative există însă întotdeauna. În cadrul sistemului  românesc de învățământ este permisă, desigur sub coordonarea și controlul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului funcționarea unor structuri de învățământ organizate prin cooperarea unor instituții din țară și din străinătate, pe baza unor acorduri interguvernamentale. Copiii, care nu frecventează cursurile unei școli publice pot fi înscriși la școli particulare, din țările dezvoltate, numite școli umbrelă, frecventând cursuri on-line.

Bibliografie:

Medlin, Richard G. (2000). Home schooling and the question of socialization. Peabody Journal of Education, 75(1 & 2), 107-123.

Rudner, Lawrence M. (1998). Scholastic Achievement and Demographic Characteristics of Home School, EDUCATION POLICY ANALYSIS ARCHIVES, Volume 7, Number 8, March 23, 1999, ISSN 1068-2341

 

Articol scris de Molnár Imola