Admitere Doctorat - U.S.A.M.V Cluj -Napoca

Perioada de înscriere: 7-11 septembrie
Examenul de competență lingvistică: 14 septembrie, ora 9.
Proba de specialitate: 15-18 septembrie
Afișarea rezultatelor: 19 septembrie

Absolvenții specializărilor care funcționează în baza Legii 288/2004 (Bologna) se vor putea înscrie la doctorat numai după absolvirea studiilor universitare de masterat.

Nota minimă de înscriere, pentru locurile de buget , calculată ca medie generală de absolvire (media anilor de studii cu media licenței) este 7,50
Taxă înscriere: 120 RON
Taxă examenul de competență lingvistică: 70 RON
Taxă școlarizare doctorat fără frecvență pentru anul universitar 2009/2010:
2.200 RON (Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Biotehnologii)
2.700 RON (Medicină Veterinară)
Taxă de susținere publică: 2.200 RON

 

Dosarul de înscriere la doctorat va conține:

  • Copie legalizată după certificatul de naștere;
  • Copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă există schimbare de nume);
  • Copie legalizată după diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia;
  • Copie legalizată după diploma de licență sau echivalentul acesteia și xerox după foaia matricolă;
  • Copie legalizată după diploma de master, unde este cazul și xerox după foaia matricolă;
  • Cererea de înscriere (Anexa 3);
  • Curriculum vitae;
  • Lista lucrărilor publicate;
  • Chitanța privind achitarea taxei de înscriere,
  • Dosar plic.

 

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul școlii doctorale, cladirea rectoratului, mansardă, camera 14.
informații supimentare : tel:596384 int. 149
e-mail: rodioana@yahoo.com

 

Material preluat de pe pagina web a instituției: http://www.usamvcluj.ro/doctorat_admitere.php

Taguri