Universitatea de Muzică "Gheorghe Dima"

Misiunea academiei
Mai ales începând cu 1990, Academia de Muzică "Gheorghe Dima" a devenit una dintre cele mai active instituții de învățământ superior muzical din România. Aceasta deoarece și-a asumat valorile culturale muzicale românești, a încurajat și susținut inițiative ca: reforma curriculară, reforma managementului instituțional, cercetare la nivel național și internațional, relații inter-instituționale, introducerea sistemului european de credite transferabile (ECTS) etc.

Misiune didactică
Ca obiectiv principal, Academia urmărește să ofere studenților săi calificare superioară în domeniul creației și interpretării muzicale, al pedagogiei muzicale și al muzicologiei. Actul de predare urmărește în același timp latura formativă și informativă a învățării, pentru a asigura studenților o pregătire complexă și durabilă. Prin parteneriatele sale cu instituții de învățământ superior muzical din străinătate, Academia este un ambasador al culturii muzicale românești în marele concert universal al lumii.

Funcția de cercetare
Academia sprijină cercetarea individuală în toate domeniile vieții muzicale: creație, interpretare, muzicologie. Prin programele instituționale, sprijină echipe de cercetare la nivel local, național și internațional. Studenții și personalul didactic al Academiei sunt participanți activi în cadrul a numeroase programe culturale internaționale.

Implicarea în comunitate
Academia este o parte activă a vieții culturale a orașului și regiunii. Este implicată în numeroase activități culturale din regiune și are o relație de simbioză cu comunitatea: primește sprijin financiar de la aceasta și oferă activități culturale valoroase.

Facultăți:

  • Facultatea de Interpretare Muzicală
  • Facultatea Teoretică
  • Facultatea de Artă Scenică
  • Facultatea de Muzică "Piatra Neamț"
  • Departamentul de pregatire a personalului didactic
  • Invățământ la distanță

 

Material preluat de pe pagina web a instituției: http://amgd.ro/60.Despre_AMGD/71.Misiune.html

 

Contact

Adresa AMGD Cluj
Cluj-Napoca, Romania

Str. Ion I.C.Brătianu, nr. 25

Cod poștal: 400079

Telefon centrală: +40 264 591241, +40 264 591242, +40 264 591243

Fax: +40 264 593879

 

Mai multe detalii pe pagina: http://amgd.ro/68.Contact.html