Capitolul III - Dispoziții legale

Art 50. - La propunerea Comitetului director, Ministerul Educației și Cercetării poate emite ordine în sprijinul reglementării unor aspecte ale desfășurării activității de psiholog cu drept de liberă practică.

Art 51.
(1) Președintele Comitetului director este abilitat să emită dispoziții, iar Comitetul director are dreptul de a adopta hotărâri, obligatorii, pentru aplicarea unitară și detalierea dispozițiilor legii, a prezentelor norme, precum și a altor acte normative ulterioare emise potrivit art. 50.
(2) Dispozițiile și hotărârile cu caracter normativ vor fi publicate în Monitorul Oficial al  României, Partea I, potrivit legii.

Art. 52.
(1) Cursurile complementare de specializare în domeniul psihologiei, altele decât cele universitare, se organizează numai sub egida și cu avizul Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România. 
(2) Valoarea creditelor privind formarea profesională continuă se stabilește, la propunerea comisiilor aplicative, prin dispoziție scrisă a Președintelui Comitetului director.

Art. 53. -  Spațiile necesare desfășurării activităților prevăzute la art. 5 din lege precum și dotările aferente sunt stabilite, pentru fiecare formă de exercitare a profesiei de psiholog prin hotărâri  ale Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România.

Art. 54. -  Cotizația anuală și nivelul taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare și a altor servicii prestate se aprobă prin hotărâre a Consiliului Colegiului Psihologilor din România.

Art. 55. -  Spațiile necesare desfășurării activității structurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale acestuia se asigură, potrivit legii, de Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.

Art. 56. 
(1) Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România este organizat în două părți: 
a) partea I - evidența psihologilor; 
b) partea a II-a - evidența formelor de exercitare a profesiei de psiholog. 

(2) Responsabilitatea gestionării și actualizării registrului revine secretariatului Comitetului director.

Art. 57. - Documentele care atestă dreptul de liberă practică, Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România și timbrul sec se realizează, în condițiile legii, de către Regia Autonomă Monetăria Statului.

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România.

 

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook

Evaluează acest conținut

 
 
 
 
 
 
 
Evaluează
 
 
 
 
 
 
0 Evaluări
0 %
1
5
0