Metodologia...privind concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar și de director al CCD


Descărcați aici: Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general/general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic, aprobata prin O.M.Ed.C. nr. 5351/2005»

Text în vigoare începând cu data de 31iulie 2006

Text actualizat în baza O.M.Ed.C. nr. 4739/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
658/31.07.2006

www.edu.ro

 Vezi alte metodologii: gradația de merit, norma didactică, predarea disciplinelor

Taguri