Metodologia privind predarea disciplinei cultură civică

 

Disciplina cultură civică face parte din norma personalului didactic cu studii superioare având înscrisă pe diploma de absolvire/licență una din specializările: istorie-filosofie, filosofie-istorie, filosofie, cultură și religie, istorie, drept, drept comunitar, științe juridice, științe juridice și administrative, științe politice, științe politice și administrative, științe politico-economice, științe administrative, administrație publică, administrație europeană, pedagogie, pedagogie socială, psihologie, sociologie, psihosociologie, politici sociale, comunicare și relații publice, comunicare socială și relații publice, studii europene, în concordanță cu Centralizatorul.


Din Anexa la ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5743 / 28.10.2008
METODOLOGIE PRIVIND MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

www.edums.ro


Taguri