ȘCOALA CU CLASELE I-VIII "SFINÈšII CONSTANTIN ȘI ELENA"

OBIECTIVELE ȘCOLII

Asigurarea condițiilor pentru desfășurarea activității într-un climat favorabil care să permită o eficiență optimă a procesului instructiv-educativ.Optimizarea procesului de predare-invățare în vederea obținerii unor performanțe și formarea de capacități care să permită creșterea prestigiului școlii noastre.

Creșterea eficienței activităților educative având ca finalitate dezvoltarea personalității autonome și inovatoare a elevilor. Studierea intensivă și extensivă a limbilor moderne engleză și franceză, într-un cabinet funcțional, dotat cu aparatură necesară unui învățământ modern, în conformitate cu noile programe de dezvoltare ale României.

Centru ECDL de Testare

În luna decembrie 2009 Școala Nr. 176 a fost acreditată Centru ECDL de testare.

Se pot obține Certificate ECDL Complet și ECDL Avansat.

Niveluri de învățământ în Școala Nr. 176

Primar: 12 clase I- IV cu un efectiv de 295 elevi

Gimnazial: 8 clase V - VIII cu un efectiv de 185 elevi.

Laboratoare și cabinete:

- Laborator multimedia

- Cabinet de istorie

- Laborator de chimie

- Laborator de fizică

- Sala de documentare

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook