ȘCOALA CU CLASELE I-VIII "SFINÈšII CONSTANTIN ȘI ELENA"

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII "SFINÈšII CONSTANTIN ȘI ELENA"

OBIECTIVELE ȘCOLII

Asigurarea condițiilor pentru desfășurarea activității într-un climat favorabil care să permită o eficiență optimă a procesului instructiv-educativ.Optimizarea procesului de predare-invățare în vederea obținerii unor performanțe și formarea de capacități care să permită creșterea prestigiului școlii noastre.

Creșterea eficienței activităților educative având ca finalitate dezvoltarea personalității autonome și inovatoare a elevilor. Studierea intensivă și extensivă a limbilor moderne engleză și franceză, într-un cabinet funcțional, dotat cu aparatură necesară unui învățământ modern, în conformitate cu noile programe de dezvoltare ale României.

Centru ECDL de Testare

În luna decembrie 2009 Școala Nr. 176 a fost acreditată Centru ECDL de testare.

Se pot obține Certificate ECDL Complet și ECDL Avansat.

Scoala este Centru ECDL de testare
Școala este Centru ECDL de Testare
Examinatori autorizați ECDL
Examinatori autorizați ECDL

Niveluri de învățământ în Școala Nr. 176

Primar: 12 clase I- IV cu un efectiv de 295 elevi

Gimnazial: 8 clase V - VIII cu un efectiv de 185 elevi.

Laboratoare și cabinete:

- Laborator multimedia

- Cabinet de istorie

- Laborator de chimie

- Laborator de fizică

- Sala de documentare

Baza materiala. Laboratoarele Scolii Nr. 176
Laborator multimedia - A.E.L.
Cabinet de istorie
Cabinet de istorie

Taguri