Colectivul instituției

Resursa umană:

- 1 profesor învățământ primar

- 5 institutori

- 5 învățători

- 21 profesori

- 4 personal didactic auxiliar

- 8 personal nedidactic

Taguri