Pledoarie pentru o altă strategie de implementare a învățământului electronic

Partea III – Acțiuni pozitive

Cum poate ajuta IT-ul în această direcție?

 Prima cale de ajutor este respectarea dreptului la informare corectă, eficientă, consistentă și la reacție rapidă a tuturor cetățenilor. În contextul actualei revoluții informaționale, ziarele și televiziunea nu mai sunt suficiente. Ele de cele mai multe ori prezintă opiniile unui grup restrâns de persoane a căror mare putere de influență trebuie contrabalansată prin vocea celor mulți. Conectarea la internet de bandă largă trebuie să devină obligatorie pentru toate localitățile din țară indiferent de mărimea lor. Acesta trebuie să devină al doilea serviciul de bază pentru comunicații după telefon și în viitor serviciul care va îngloba toate celelalte servicii de comunicare. În această direcție MCSI a mai făcut un pas prin semnarea unor contracte de conectare la internet a unui număr de școli din mediul rural. Conectarea la internet singură nu rezolvă problema uniformizării șanselor la educație de calitate. Pentru asta trebuie să se trateze și problema accesului individual în mod democratic la tehnologie și informare-educație.

 Progresul pe care știința și tehnologia, în mod special, îl au, s-ar putea spune, pe undeva, că este mult prea rapid pentru majoritatea membrilor rasei umane. Din cauza complexității și acumulării neîncetate de noi cunoștințe într-un ritm nemaiîntâlnit, este nevoie de metode și unelte mai eficiente pentru asimilarea lor. Din fericire acestea există deja, ceea ce trebuie făcut acum, este să găsim o modalitate de a le pune la dispoziția tuturor. Acesta este singurul mod prin care se pot schimba drastic datele problemei.

 Programul SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ - SOCIETATEA CUNOAȘTERII (SI – SC) lansat de Academia Română prin FORUMUL PENTRU SOCIETATEA CUNOAȘTERII este o inițiativă strategică (din 2001) care ar fi trebuit de demult luată în seamă de către guvernanți. E o constatare tristă acest fapt dar în contextul inițiativelor guvernamentale actuale poate că nu este totul în zadar. Paradoxal proiectul SI – SC este încă de mare actualitate în mai toate aspectele studiate și o rapidă evaluare se poate face prin documentul de analiză al Academiei Romane produs de acest forum. Pe lângă acest document sintetic mai poate fi găsită acolo o colecție de studii tematice realizate în contextul acestui proiect.

 De la momentul demarării acestui proiect în România s-au făcut unele progrese în direcții indicate de acest proiect însă nu s-a respectat unitatea de gândire propusă de proiect. Progresul nu s-a făcut programatic ci conjunctural și ca urmare există o dezvoltare dezechilibrată în ceea ce privește implementarea SI-SC.

 Dacă vrem să ne gândim la ce putem face pentru țara noastră în contextul programului SI-SC atunci prima acțiune care ar fi necesar de realizat este aceea pentru combaterea discrepanței dintre șansele la educație din zonele rurale față de cele urbane în primul rând, apoi o realiniere a standardelor educaționale cu cele ale UE.

 În contextul actualei politici de implementare SI-SC există preocupări ceva mai deosebite decât ceea ce s-a făcut până acum pentru reforma învățământului, dar fără regândirea modelului de implementare IT nu vor avea impactul scontat, ba mai mult vor creea noi tensiuni și stagnări. Ar trebui realizate noi analize pentru reevaluarea stării de fapt actuale cu scopul de a optimiza noile schimbări pentru a genera un impact mai puternic.

 În documentul elaborat anul trecut de comisia pentru educație a președinției și care poate fi consultat aici se pot găsi câteva idei și modele mai deosebite. Documentul are la bază propuneri primite din partea semnatarilor Pactului Național pentru Educație, trei federații sindicale de profil, trei partide politice parlamentare și opt asociații, care au răspuns solicitării de a participa la crearea strategiei. Să sperăm că MECI va folosi acest material în demersurile sale de înnoire a învățământului. Pe de altă parte înăsprirea condițiilor legislative - în principal este vorba de ridicarea ștachetei de competență profesională, ar putea micșora considerabil impactul pozitiv asupra învățământului al noului pachet de reforme, cată vreme se menține un procent așa de mic din PIB pentru bugetul acestuia și cu fluctuații așa de mari datorită votării acestui buget după votarea bugetelor celorlalte ministere. Creșterea propusă pentru PIB prin aceste reforme este de 7%, ceea ce, în opinia mea, cred că este insuficient.

 (După ce toate semnele au arătat că inițiativa prezidențială s-a împotmolit la MECI în aprilie, dl. prim ministru a recomandat pentru deblocarea reformei legilor învățământului, citez: "În cadrul acestui demers, urmând exemplul de la pactul national pentru educație, vom solicita tuturor partidelor politice care au semnat pactul sa nominalizeze experți din partea partidelor, care sa lucreze alături de ministrul Educației, de cei care au elaborat raportul Comisiei Miclea, pentru a pune pe masa Guvernului și după aceea a Parlamentului cel mai bun pachet legislativ pe educație posibil, care sa prevină asemenea situații pentru viitor". Asumarea răspunderii de către guvern pe 14 august 2009 va furniza un mesaj de oarece încredere cum că implementarea noilor reforme se va produce exact după cum s-a propus prin aceste pachete legislative).

 O altă inițiativă pozitivă, a MECI, este elaborarea Proiectului privind reorganizarea procesului de evaluare, elaborare și difuzare a manualelor școlare (pus în dezbatere publică) al cărui scop este de a produce oarece reformă în domeniul manualelor școlare. Propunerea de proiect poate fi consultată aici.

 Venind în întâmpinarea noului val de reforme, inițiativa MCSI pentru realizarea noului proiect de integrare a serviciilor administrative – e-România atinge și sprijină domeniul educației în demersul său spre reînnoire. Obiectivele sale au o primă concretizare în documentul preliminar supus dezbaterii publice care se poate consulta deocamdată aici (locație temporară). Este un proiect ambițios de mare amploare care dorește să aducă o mare îmbunătățire a situației manageriale la nivel de țară.

 (Ezitările și precipitarea electorală au marcat oarecum demararea acestui proiect dar sperăm că vor fi luate în continuare deciziile corecte. Grupul TIC-Lobby comentează în continuare pe marginea Caietului de Sarcini a proiectului... Sa sperăm că noul acord IT&C dintre România și Germania va conduce la alegerea soluției potrivite pentru proiectarea și managementul acestui proiect.)

 Florin Jurca

Glosar

 

MCSI – Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

MECI – Ministerul Educației Cercetării și Inovării

TIC - Tehnologia Informației și comunicării